דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים נ’ | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ’: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ’ - כ"ו טבת: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים נ' - כ"ו טבת. ברכה על בשורות טובות, עשיית מלאכה בערבי יו"ט, "עולם הפוך ראיתי", "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו": מתוך הדף היומי. צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים נ’ | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ’: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ’: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים נ'

דף נ עמוד א
-הגמרא מביאה מספר דרשות על פסוקים מספר זכריה.
-רב יוסף בנו של רבי יהושע בן לוי פרחה רוחו וכשהתעורר סיפר: (1) "עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה" למעט תלמידי חכמים שחשובים שם כפי שחשובים כאן), (2) "שמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו", (3) "שמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות (הרוגי לוד) אין אדם יכול לעמוד במחיצתן".
-העולם הזה - על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת, לעולם הבא - כולו הטוב והמטיב.
-פרק רביעי (פרק "מקום שנהגו"), המתחיל בסוף עמוד זה, עוסק בתחילתו במנהגים שנהגו במקומות מסוימים.

דף נ עמוד ב
-אל ישנה אדם מפני המחלוקת.
-העושה מלאכה בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מן המנחה ולמעלה ובמוצאי שבת ובמוצאי יו"ט ובמוצאי יום הכפורים ובתענית ציבור - אינו רואה סימן ברכה לעולם.
-לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה.
-הברייתות מפרטות כמה דברים שנאמר עליהם "אינו רואה סימן ברכה לעולם".
-כ"ד תעניות ישבו אנשי כנסת הגדולה על כותבי ספרים תפילין ומזוזות שלא יתעשרו, שאילמלי מתעשרין אין כותבין.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך