דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים מ"ט | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים מ"ט: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים מ"ט - כ"ה טבת: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים מ"ט - כ"ה טבת. צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים מ"ט | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים מ"ט: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים מ"ט: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים מ"ט

דף מט עמוד א
-ארבעה עשר שחל להיות בשבת - התנאים נחלקו מתי מבערים את החמץ.
-כל סעודה שאינה של מצוה - אין תלמיד חכם רשאי להנות ממנה.
- בת כהן לישראל עם הארץ - אין זווגן עולה יפה.
-הרוצה שיתעשר - ידבק בזרעו של אהרן (דבר זה נאמר לגבי תלמיד חכם ולא לגבי עם הארץ).
-כל הנהנה מסעודת הרשות - לסוף גולה.
-הברייתא מפרטת כמה דברים רעים שייגרמו לתלמיד חכם שמרבה סעודתו בכל מקום.
- לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם וישיא בתו לתלמיד חכם.

דף מט עמוד ב
-הגמרא מפרטת כמה דברים בגנותו של עם הארץ ובנוגע אליו.
-כל העוסק בתורה - מותר לאכול בשר בהמה ועוף, וכל שאינו עוסק בתורה - אסור לאכול בשר בהמה ועוף.
-עם הארץ - אסור להתלוות עמו בדרך (מחשש שלא יחוס על חייך).
-אמר רבי עקיבא: כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור.
-גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאין עובדי כוכבים את ישראל, ונשותיהן יותר מהן, ותלמיד ששנה ופירש מן התורה שונא יותר מכולם.
-רבי יוחנן ואביי נחלקו כיצד ליישב את הסתירה בין מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בעמוד הקודם לבין מחלוקתם במסכת ברכות.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך