לקראת השבת: רבי יאשיהו פינטו בסגולה לפרנסה
(צילום: באדיבות המצלם)

לקראת שבת

לקראת השבת: רבי יאשיהו פינטו בסגולה לפרנסה

לקראת הכניסה לתקופת ה'שובבי"ם' עם קריאת פרשת 'שמות' הידועה על פי ספרי חסידות וקבלה כזמן סגולי לכפרת עוונות, שיגר ראש אבות בתי הדין במרוקו, הגאון רבי יאשיהו פינטו, איגרת לתלמידיו בו הוא מפציר בהם להקדים את כניסת השבת הקרובה, לפחות חצי שעה לפני הזמן המקובל.

   
לקראת השבת: רבי יאשיהו פינטו בסגולה לפרנסה
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

במכתבו הסביר הגאון הרב פינטו כי הקדמת כניסת השבת בכולה להשפיע גם על פרנסתו של האדם. "כאשר האדם מקבל עליו שבת לפני הזמן או מוציא שבת אחרי הזמן, הוא מקרר את אש גיהנום ונותן כח למרימי המרכבה ושערי שמים נפתחים לאדם וכל המזיקים השואגים לטרף, לטרוף את פרנסתו נעצרים, והופכים למליצי יושר עליו", כתב.

"ולכן ישתדל כל ירא השם, להקפיד לקבל השבת לפני הזמן. וזה מהקבלות שקיבלנו בקהילה הקדושה "שובה ישראל" וביותר בימי השובבי"ם שהכח שלהם גדול, ומצמצמים כוחו של הס"מ בעולם, ומגדילים כח הקדושה ועושה נחת רוח נחת רוח ליוצרו ועושה רצון קונו", הוסיף.

באגרת נוספת ששיגר ממרוקו לתלמידיו, כתב הרב פינטו כי "בעזרת השם, השבת הבאה לקראתנו, הכח והמעלה שלה גדולה ביותר. ויודעים אנו שאפשר לשנות ולהשפיע הרבה לכל חיי העולם בכלליות ובפרטיות.. ומבקשים אנו מכל כלל עם ישראל, להיכנס לשבת הראשונה של השובבי״ם באימה וחרדה, ולקרר מידת הדין, ולשמור כחצי שעה לפני הזמן".

לדבריו, "וידוע אשר לימדו אותנו חז״ל: ״עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות״. דעל ידי שהאדם מוסיף מחול על הקודש, בזכות מצוה זו לא יצטרך לבריות, ופרנסתו תהיה בנקל".

כמו כן הרב פינטו התייחס לסגוליות הגלומה בקריאת ספר דברים בשבת. "וכך נחזק השבת ביותר ספר דברים ונגיע בתשע מאות וחמישים וחמשה שערים, יד השם. ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות וימלא הקב״ה משאלות כולנו לטובה ולברכה".

עוד הוסיף כי "כל אחד מאיתנו ישתדל בשבת הזאת לחדש חידוש אחד בתורה, לטהר ולתקן פגם המחשבה ולהיזהר מלשון הרע ומאבק לשון הרע. וכבר מיום רביעי ישתדל כל אדם בצרכי ציבור, לדאוג לפרנסה ולדי מחסורו של כל מי שמצטער בפרנסה".

"וביום חמישי נעמול בלילה על תיקון כרת, וכל מי שנותן ידו למצווה זו, אוהלו אוהל ישרים וכל משאלות ליבו יתגשמו לטובה ולברכה. והמקררים את עדת ישראל באמונה תמימה, יהיו בנזיפה. "כי עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע" וכל השומע לנו בדבר זה, שכרו יהיה מושלם", כתב האדמו"ר הרב פינטו בסיום דבריו.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך