בלעדי לערוץ 2000! תגלית היסטורית - של רבינו החיד"א
(קרדיט: בית המכירות בידספירט)

יהדות

בלעדי לערוץ 2000! תגלית היסטורית - של רבינו החיד"א

מדובר על כתב יד, קונטרס קושיות והשגות בהלכה ובאגדה על גדולי האחרונים, שכתוב כולו בעצם כתב יד קדשו של רבן של ישראל רבינו חיים יוסף דוד אזולאי – החיד"א הקדוש זיע"א. מדובר על כתיבה אוטוגרפית של רבינו החיד"א מתקופת צעירותו שמתוארכת לאמצע המאה ה – 18. כתב היד שהתגלה הוא המהדורה קמא [הראשונה] של החיבור שאותו סידר רבינו החיד"א בצעירותו, בשנות ה – 30 לחייו.

   
בלעדי לערוץ 2000! תגלית היסטורית - של רבינו החיד"א
(קרדיט: בית המכירות בידספירט)
אא

חיבור "העלם דבר" שחיבר מרן החיד"א, שהיה ידוע עד היום, נושא 142 סימנים. בכתב יד שלפנינו מתגלים לראשונה, עוד כ – 100 סימנים שכתב רבינו החיד"א שלא היו ידועים עד היום, ושהיו נחשבים כאבודים. עד שנתנו חכמים סימן לדבר שמחמת שמו של הספר "העלם דבר", גרם לו שנשאר גנוז ונעלם. 

כעת, נחשף הספר בשלימותו על כל סימניו הנושא 243 סימנים כתוב בעצם כתיבת יד קדשו של המחבר רבינו החיד"א.

החיבור "העלם דבר" כולל השגות על מחברים ראשונים ואחרונים שנעלמו מהם דברי חז"ל או דבריהם של פוסקים אחרים, השגות חזקות המעידות על זכרון מפליא וידיעה מרובה בשטחים רבים בתורה. נכתב על ידי מרן החיד"א בקיצור נמרץ ובשפת הרמזים, בשתים שלוש שורות רומז ומעיר קושיות עצומות שאחרים היו כותבים ומאריכים בהם, הכל בקיצור רב ובלשון שהיא ספק גלויה ספק נסתרת. המלים מקוצרות ואפילו בראשי תיבות לראשי תיבות. 

אי אפשר שלא להתפעם מעוצם גדולתו בתורה של רבינו החיד"א ומסוד הצמצום של כתיבת חיבורו זה.

בספרו שו"ת יוסף אומץ (סימן ק"ה) כותב רבינו החיד"א וז"ל "ואני בעניי בבחרותי עשיתי אר'ש הלא במאמר אחד קראתיו העלם דבר מכמה השמטות שנשמטו לגדולי ישראל..." כמו כן מזכיר את החיבור הנ"ל כמה פעמים בספריו כגון בספרו שם הגדולים.

כתב היד כולל 131 סימנים שכבר נדפסו ובנוסף לכך, עוד כמאה סימנים שלא היו ידועים עד כה כלל והיו נחשבים כאבודים. 

אם על הסימנים שנדפסו מכבר, אמרו שצריך עמל ויגיעה רבה בכדי להבינם, הנה לפנינו הקונטרס "במהדורה קמא", הכתוב כולו, ביתר קיצור וברמזים, שכמעט בלתי ניתנים להבנה, בראשי פרקים וברמזים דקים, בקיצורי מילים וראשי תיבות, בכתיבה זריזה של תלמיד חכם צעיר, באופן שכוונתו הייתה, לכתוב כדי לא לשכוח, ולימים להרחיב אחר כך את הדיבור בבוא העת.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך