2 הדברים שמונעים מהרב יאשיהו פינטו למסור שיעור
(צילום: באדיבות המצלם)

2 הדברים שמונעים מהרב יאשיהו פינטו למסור שיעור

הרב יאשיהו פינטו חושף מה מונע מהרב למסור שיעור: "השיעורים הם החיות שלנו וזה מה שמחזיק אותנו בבריאות" ומשתף את הציבור במצבו הרפואי שהוא נמצא כרגע: "סובלים אנו מהנגיף"

   
2 הדברים שמונעים מהרב יאשיהו פינטו למסור שיעור
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

יש בליבנו צער ויגון, שלא מוסרים שיעור בימים האחרונים. והשיעורים הם החיות שלנו וזה מה שמחזיק אותנו בבריאות ובכל מסלול החיים. 

והנה שני דברים מונעים מאיתנו למסור שיעור: 
א. אם מרגישים שלא ראויים לדבר דברי מוסר ודברים שאנו מתחזקים בהם. כי הדברי מוסר, מכוונים אותם לעצמנו ומי שרוצה יחד עימנו להתחזק, אנו מדברים בקול לבני עדתינו. 
ב. כאשר אנו בחולי או בחום ופוחדים שתצא תקלה תחת ידינו, כדברי הגמרא, שליח צבור שנכשל בתפילה ידאגו כל הקהילה. 

ולכן בימים אלו, שסובלים אנו מהנגיף המר והנמהר והחולשה של החולי שסובלים ממנו מכביד עלינו מאוד ומצער אותנו צער גדול. אבל לתקן באנו ולא לקלקל, ואם אפשר להוסיף שורות לכתבים למען יחקקו לזכרון עולם וישתו העדרים מתורת חיים של אבותינו ורבותינו זצוק״ל, זכות רמה היא ותעלה לזכרון לפני כסא הכבוד.  

הנה נכנסים לימי השובבי״ם, ימים נוראים שהם כעין עשרת ימי תשובה, לעניינים של מידת היסוד. וככל שנוסיף ונחדד עוד מנהגים והנהגות, על מה שדרשנו וכתבנו בשנים שעברו, זכות לנו ולבני קהילתינו ודברים אלו מטהרים את העולם. 

הנה מובאת עצה טהורה מבעלי שם, אשר עבדו את הקב״ה בקדושה ובטהרה, ובנו מסילה לימי השובבי״ם בעבודת השם, זכה וברה.  

הנה יום שישי, ישלים שנים מקרא ואחד תרגום. ויש צדיקים שנהגו לפני חצות היום ויש צדיקים שנהגו להשלים אחרי חצות היום. 
וענין שנים מקרא ואחד תרגום ביום שישי, מעוטר בטלית ובתפילין, מעלתם גדולה ביותר. 

וכשיסיים שנים מקרא ואחד תרגום, יפריש כמה פרוטות לצדקה, כמנין שמו. למשל אברהם, יקח כמספר אברהם ויפרוש לצדקה, ואחרי כן ילמד חמש פסוקים מכל אות ואות משמו, על סדר א-ב. 

ובכדי להבין הדבר, אם שמו אברהם, חמש פסוקים מהתורה המתחילים באות א׳ וחמש פסוקים מהתורה המתחילים באות ב׳ וחמש פסוקים המתחילים באות ר׳ וכו׳. 
ואחרי כן יעבור למשנה. ויקח משנה המתחילה ב-א׳ ומשנה המתחילה ב-ב׳ ומשנה המתחילה ב-ר׳ וכן הלאה. ואחרי כן יקח מאמר מהגמרא המתחיל ב-א׳ ומאמר המתחיל ב-ב׳ ומאמר המתחיל ב-ר׳. וכן מאמר מהזוהר הקדוש המתחיל ב-א׳ ומאמר המתחיל ב-ב׳ ומאמר המתחיל ב-ר׳. 

 וכח לימוד זה מועיל מאוד בימי השובבי״ם, לתקן את מדת היסוד ולכפר על העונות והפשעים של ימי הנעורים. והנה עוד בימים האלו, טרם באו ימי השובבי״ם, ירא השם יכין ויסדר על פי שמו את הפסוקים והמשניות, הגמרות והזוהר, כך שהלימוד יהיה דבר דבור על אופניו בנקל. 

ובכח כל הלימוד והמעשים הקדושים האלו, נזכה לתקן עולם במלכות שדי ולמתק הדינים ולהרבות הזכויות.  

באימה וחרדה ויהיו דברי אלו אשר התחננתי לפני השם,  
יאשיהו יוסף.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך