הרב קנייבסקי בחידוש מרתק על הפרשה - המחילה החלקית של אֲחיי יוסף
(צילום: שוקי לרר)

לקראת שבת

הרב קנייבסקי בחידוש מרתק על הפרשה - המחילה החלקית של אֲחיי יוסף

צפו: הגר"ח קנייבסקי בדיון הלכתי - האם מספיק למחול בפה, אך לא בלב? בסרטון נדיר שפורסם לפני 6 שנים נראה מרן שר התורה, הגר"ח קנייבסקי, דן עם תלמידו האם מספיקה מחילה בפה, אך לא בלב

   
הרב קנייבסקי בחידוש מרתק על הפרשה - המחילה החלקית של אֲחיי יוסף
(צילום: שוקי לרר)
אא

מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, ביקר בחול המועד פסח בשנת תשע"ה בביתו של תלמידו ומקורבו הרה"ג אורי טיגר. באותה הזדמנות, דן מרן שר התורה עם תלמידו בעניין יוסף ואחיו. כפי שנראה בסרטון, מרן הגר"ח קנייבסקי ציין שמצד אחד, מחילה בלבד מועילה, והביא לכך ראיה מהשבטים, מחילתם ליוסף הייתה אומנם בלב ולא בפה, ואף על פי כן היא הועילה ומכאן מוכח שמחילה בלב בלבד מועילה לחלוטין.

הרב טיגר ביקש לשמוע את דעתו של מרן הגר"ח בענין מחלוקת הפוסקים שהובאה בספרו "לדופקי בתשובה" [פרק ב' ס"ק קע"ה] אם מחילה בפה בלבד ללא שמחל בלב מועילה מדין "דברים שבלב אינם דברים" או שמא אינה מועילה, ואמר כי בהגהותיו לספר כתב הגר"ח על מחלוקת זו ש"דעה ראשונה יותר מסתבר", דהיינו שמועיל לומר בפה אע"פ שבלבו אינו מוחל.

אמנם מצד שני, הגאון רבי ניסים קרליץ כתב בספרו "חוט השני" [יום הכיפורים עמ' ק'] כתב ששמע ממרן החזון איש זצ"ל  שהעניין הפוך - מחילה בפה ללא שמחל בלב אינה מועילה. על כך השיב הגר"ח קנייבסקי, ואמר שהוא לא שמע דבר זה בשם מרן החזון איש אבל הוא מבין את סברתו, וכלשונו "אבל הסברא סברא".   

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך