המקובל הרב יצחק בצרי בסגולה לפרנסה ועשירות
(צילום: באדיבות המצלם)

סגולות

המקובל הרב יצחק בצרי בסגולה לפרנסה ועשירות

המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א בתפילות בקברות צדיקים בצפון הארץ ברגעים אלו

   
המקובל הרב יצחק בצרי בסגולה לפרנסה ועשירות
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

כשהגיע לקברו של התנא הקדוש רבי יהודה ברבי אלעאי זיע''א הביא את דברי הגמרא שנים עשר אלף תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס, וכולם בפרק אחד מתו. למה? שהיתה עיניהם צרה אלו באלו! והיה העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה ברבי אלעאי, רבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי, ורבי אלעזר בן שמוע. אמר להם. בני הראשונים לא מתו אלא שהיתה עיניהם צרה אלו באלו, תנו דעתכם שלא תעשו כמעשיהם, עמדו ומלאו את הארץ תורה.

הביא בשם אביו זקן המקובלים הרב דוד בצרי שליט"א כי כל מי שזקוק לפרנסה ועשירות ילך לפקוד את ציון התנא הקדוש רבי יהודה ברבי אלעאי זיע''א, כי מקום זה מסוגל מאוד.

בימים הללו שאנו נמצאים שוב בסגר והרבה עסקים במצב קשה נרבה בתפילות ונבקש רחמי שמים פרנסה טובה לכל עם ישראל. 

בתמונות המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א בקבר התנא הקדוש רבי יהודה ברבי אלעאי זיע''א

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך