דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ז | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ז: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת פסחים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ז - ג’ טבת: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים כ"ז - ג’ טבת. צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ז | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ז: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ז: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ז

דף כז עמוד א

-הגמרא מבררת מהיכן מוכח שרבי אליעזר סובר ש"זה וזה גורם אסור". [ולכן הוא זה שסובר שתנור חדש שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם יותץ].
-תנור וקדירה חדשים, שנצרפו ונגמרו בהיסק של עצי איסור, ואין גופו של אדם נהנה מהם עצמם, אלא רק על ידי צירוף גורם נוסף (היסק של עצי היתר) - ישנה מחלוקת אם זה וזה גורם אסור או מותר.
-בברייתא (בעמוד הקודם) נאמר שאם בישל את הפת על גבי גחלים של ההיסק שהסיק בקליפי ערלה ובקשין של כלאי הכרם הפת מותרת לדברי הכל, ונחלקו האמוראים אם דין זה הוא רק בגחלים עוממות או גם בגחלים לוחשות.

דף כז עמוד ב
-חכמים המתירים פת שנאפתה בקליפי ערלה משום שאין שבח עצים בפת, מודים שאם הסיקו בעצי הקדש הפת אסורה.
-כל מקום שמועל המסיק בעצי הקדש, יצאו אותם עצים לחולין.
-הגמרא מביאה ברייתא ארוכה המבררת את המקור לדעתו של רבי יהודה שאין ביעור חמץ אלא בשריפה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך