דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ו | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ו: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת פסחים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ו - ב’ טבת: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים כ"ו - ב’ טבת. צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ו | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ו: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ו: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ו

דף כו עמוד א
-אביי ורבא (שנחלקו בעמוד הקודם בלישנא השניה בדין "לא אפשר ומתכוון") מביאים את המקור לשיטתם.
-קול (של כלי שיר שהן הקדש) ומראה (המקדש) - אין בהם איסור מעילה, לפי שאין בהם ממשות.
-ריח הקטורת לאחר שכבר הוקטרה במקדש ועלה עשנה - אין בו איסור מעילה, הואיל ונעשית מצוותו.
-תרומת הדשן, בגדי כהונה (לדעת חכמים), עגלה ערופה - אסור ליהנות מהם גם לאחר שנעשתה מצוותם.

דף כו עמוד ב
-הגמרא (מסוף העמוד הקודם) מקשה שתי קושיות על דעת אביי שבלישנא השניה, ומתרצת.
-הגמרא מקשה ודוחה את דעת רבא שבלישנא הראשונה (הסובר ש"אפשר ולא מתכוון" אסור לדעת רבי שמעון).
-תנור חדש שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם - לפי הברייתא הראשונה: יותץ, ולפי הברייתא השניה: יוצן, והגמרא דנה בישוב הסתירה בין הברייתות.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך