דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ד | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ד: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת פסחים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ד: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים כ"ד. צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ד | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ד: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ד: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ד

דף כד עמוד א
-הגמרא מבררת לאורך כל העמוד (מסוף העמוד הקודם) את המקור לכך שחמץ בפסח ושור הנסקל אסורים בהנאה.
-"בקדש... באש תשרף" - כל פסולי הקדשים, שמקום הקטרתם או אכילתם בעזרה, אף שריפתם היא בקודש.
-"לא יאכל כי קדש הוא" - כל קדשים שנפסלו, בא הכתוב ליתן לא תעשה על אכילתם.

דף כד עמוד ב
-כל לאו שנשנה בתורה ואפשר לדרוש אותו לדבר אחר - הרי שדורשים אותו לדבר אחר ולא אומרים שבא לחייב לאו נוסף על אותה עבירה.
-עצים ולבונה מקבלים טומאה למרות שהם לא אוכל.
-אדם טהור שאוכל אימורים שנטמאו - לוקה גם משום טומאה (וגם משום זר).
-רבי יוחנן בלישנא הראשונה: כל איסורים של אכילה שבתורה אין לוקים עליהם אלא אם אכל אותם כדרך אכילתם.
-רבי יוחנן בלישנא השניה: כל איסורים של הנאה שבתורה אין לוקים עליהם אלא אם נהנה מהם כדרך הנאתם (ולכן אם הניח חלב של שור הנסקל על גבי מכתו - פטור).
-לדעת אביי: הכל מודים בכלאי הכרם שלוקים עליהם אפילו כשנהנה מהם שלא בדרך הנאתן.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך