דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ב| הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ב: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת פסחים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ב: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים כ"ב. צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ב| הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ב: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ב: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ב

דף כב עמוד א

-רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו אם חולין שנשחטו בעזרה אסורים מהתורה או מדרבנן.
-הגמרא מקשה בעמוד זה שתי קושיות על רבי אבהו, הסובר שבכל מקום שנאמר בתורה איסור אכילה נכלל בזה גם איסור הנאה, ומתרצת.
-האוכל מגיד הנשה של בהמה טמאה - רבי יהודה מחייב שתים, ורבי שמעון פוטר.
-גיד הנשה מותר בהנאה דברי רבי יהודה, ורבי שמעון אוסר.
-דם מותר בהנאה.

דף כב עמוד ב
-הגמרא מקשה בעמוד זה קושיה אחת על רבי אבהו, ושתי קושיות על חזקיה (הסובר שהיכן שנאמר "לא יאכל" הכוונה היא גם לאיסור הנאה) ורבי אבהו, ומתרצת.
-אבר מן החי מותר בהנאה.
-שור הנסקל מותר בהנאה.
-שמעון/נחמיה העמסוני היה דורש כל אתים שבתורה, כיון שהגיע ל"את ה' אלהיך תירא" פירש (ואמר לתלמידיו: כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכר על הפרישה), עד שבא רבי עקיבא ודרש שזה בא לרבות תלמידי חכמים.
-ערלה אסורה גם בהנאה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך