דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ג | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ג: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת פסחים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ג: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים כ"ג. צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ג | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ג: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ"ג: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ"ג

דף כג עמוד א
-הגמרא מקשה בעמוד זה שלוש קושיות על רבי אבהו, ושתי קושיות על חזקיה ורבי אבהו, ומתרצת.
-תרומה מותרת בהנאה לזר.
-יין מותר לנזיר בהנאה.
-חדש מותר בהנאה.
-שרצים מותרים בהנאה.
-לדעת רבי יוסי הגלילי: חמץ מותר בהנאה.

דף כג עמוד ב
-הגמרא דוחה את האפשרות שמחלוקת חזקיה ורבי אבהו היא מחלוקת תנאים.
-חזקיה ורבי אבהו סוברים שחמץ בפסח לדעת חכמים ושור הנסקל לדעת כולם אסורים בהנאה, ונחלקו אם חולין שנשחטו בעזרה לדעת רבי יהודה אסורים מהתורה או לא.
-רבי יהושע בן לוי שאל מה המקור לכך שחמץ בפסח ושור הנסקל אסורים בהנאה (והגמרא מבארת מדוע לדעתו לא ניתן ללמוד מ"לא יאכל" או מנבילה או מ"לכלב תשליכון אותו").

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך