דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ’| הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ’| הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת פסחים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים כ’: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים כ'. צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ’| הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ’| הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ’| הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים כ'

דף כ עמוד א
- דם קדשים אינו מכשיר אוכל לקבל טומאה.
-"משקי בית מטבחיא" לא מכשירים אוכל לקבל טומאה.
-חיבת הקודש מועילה להכשיר את הקדשים לקבל טומאה (אך ספק אם מועילה להכשיר את הקדשים אף כדי לטמא אחרים לאחר שתיגע טומאה בקדשים).
-שרץ מטמא כלי, והכלי מטמא אוכלים, והאוכלים מטמאים את המשקים (לדעת רבי עקיבא הסובר ששני עושה שלישי גם בחולין.

דף כ עמוד ב
-הגמרא מביאה את המקור לכך שאוכל נטמא מאוויר כלי חרס, אך לא כלים.
-רב חסדא מבאר שרבי שמעון בשיטת רבי יהושע סובר שמותר לשרוף תרומה תלויה עם טמאה, ורבי יוסי בשיטת רבי יהושע סובר שאסור.
-רבי יוסי ברבי חנינא מבאר שרבי שמעון בשיטת רבי יהושע סובר שמותר לטמא תרומה תלויה בידים, ורבי יוסי בשיטת רבי יהושע סובר שמותר רק על ידי גרמא.
-רבי אלעזר מבאר שכשיש הפסד לחולין מתיר רבי יהושע לקבל תרומה בכלים טמאים כדי לא להפסיד את החולין, אך כשאין הפסד לחולין אוסר רבי יהושע לטמא תרומה בידים.
-להפסד מרובה חששו, ולהפסד מועט לא חששו.
-ישנה מחלוקת תנאים אם יש לחשוש לתקלה בתרומה טמאה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך