האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א: איך זוכים לקבל ישועה מהעתיד?
(צילום: באדיבות המצלם)

חנוכה

האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א: איך זוכים לקבל ישועה מהעתיד?

האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א בדברי חיזוק נפלאים לחג חנוכה: "ישועה מהעתיד, על הזמן הזה". מהו היסוד הגדול בחיי האדם? ומה יכול לעשות רעש גדול בשמיים?

   
האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א: איך זוכים לקבל ישועה מהעתיד?
(צילום: באדיבות המצלם)
אא
(צילום: באדיבות המצלם)

בסרטון: הרב יאשיהו פינטו בדברי חיזוק

ימי החנוכה הם ימים קדושים ובעלי משמעות גדולה והימים האלו מסמנים לנו, גם אם עדיין אין לנו מספיק זכויות, אנחנו יכולים להיוושע בזכות הזכויות העתידיות שיהיו לנו ולבנינו. 

ולכן כל מצות נרות חנוכה שנחקקו לדורי דורות בעם ישראל והיסוד והשורש, הוא משום שבזמן החשמונאים היינו מאה ושמונה עשרה שנים מבניית הבית השני בידי שלוחי מלך פרס, אחרי גלות של שבעים שנה מחורבן בית ראשון והיה זמן מסוכן ביותר לעם ישראל. 

משום שעם ישראל התרגל לגזרות וגלויות של השמדה והרס הגוף, לאבד, להשמיד ולהרוג את כל היהודים, רדפו את עם ישראל רדיפת הנפש. 

ופה בזמן היוונים, עומד עם חדש, נאור, חכם, שמבקש משהו חדש, לשתף את עם ישראל בשלטון, לערב את עם ישראל בהחלטות, שעם ישראל יהיה חלק מהתנועה המתחדשת של החכמה, הנאורות, ההתקדמות. 

ודבר זה היה מסוכן מאוד. הרבה יהודים נשברו וחשבו שזה זמן חדש של התפתחות וחייבים להתאים את עצמנו לעולם החדש. וכך רוב עם ישראל נגררו אחרי התנועה העולה של היונים והאמינו בדרך ובנאורות שלהם וההתחדשות שלהם. 

וכך עם ישראל התדרדר וירד לשפל הגדול ביותר, והגיע מצב שבכל עם ישראל נשארו מאתים חמישים חשמונאים יראי השם, שומרי הדרך האמיתית והנכונה. 

והם עמדו נגד היונים שהיו בשיא כוחם ונגד כל המתיוונים שכרסמו את הפנים של עם ישראל ואת התוכן של עם ישראל, והכניסו דעות פגומות ודעות פסולות בעם ישראל. 

וצריכים לחדד ולדעת, שמלחמת היוונים בעם ישראל לא הייתה מלחמה צבאית של להרוג, להשמיד, אלא הייתה מלחמת דעות, מלחמת השקפה, מלחמת ראיית החיים. 

וצריכים לדעת יסוד גדול, על השקפה וראיית החיים אין פשרות. אם אדם, גורלו קשר אותו עם אדם בעל השקפות עקומות, והוא רואה שזה לא דבר הניתן לשינוי, חייב להתנתק מיד לפני שהדעות הכוזבות ישפיעו עליו. כפי שאמר אברהם אבינו ללוט: ״...הִפָּרֶד נָא מֵעָלָי אִם הַשְּׂמֹאל וְאֵימִנָה וְאִם הַיָּמִין וְאַשְׂמְאִילָה״.

וקשה, אברהם שמגייר אנשים ושרה שמגיירת נשים ״...וְאֶת הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר עָשׂוּ בְחָרָן...״ פתאום חותכים מבן משפחה שלהם בצורה קשה ואכזרית, מה יאמרו העולם, מה יאמרו קלי הלשון ובעלי לשון הרע, שזה מנת חלקם רק לחפש את הרע והחסר ולדבר על העולם על כל דבר אפשרי ?

אלא אברהם אבינו לימד אותנו, יש דברים שלא מתחשבים מה יגידו אנשים, יש דברים שהם יסודות בעם ישראל שהאדם צריך לסגור את אוזניו ולא לחשוב בדעתו, וללכת תמים עם הקב״ה. 

וכך נהג אברהם אבינו וכך ניצלו החשמונאים, אפילו שהם היו המעטים. וכך ברוב הדורות לפני החורבנות שעם ישראל חווה, עמדו אנשים שהלכו אחרי הזרם וניסו להדמות לכלל וקידשו את הניראות, וכביכול הרחמנות והנאורות ואבדו את טוהר הדרך וטוהר המחשבה, והמיתו אסונות על עם ישראל ועל העולם. ונצח ישראל שרד רק בזכות המעטים שהלכו בדרך האבות ולא נשאבו לזרם, ולא חיו על פי הכללים שהחברה הכתיבה. 

אך כאשר עם ישראל עמד בימי החשמונאים, היינו בלי זכויות, בלי כוחות שיעמדו איתנו בשעה הקשה ההיא ואז הקב״ה לקח בשביל עם ישראל כמין הלוואה מהדורות הבאים, עכשיו אין לכם זכויות, אבל כל דור ודור בימי חנוכה, תפרסמו את הנס לכל דרי העולם וזה להשיב את החוב של חנוכה ואת הנס שנעשה בלי זכויות באותו הזמן. 

וכך מצאנו אצל עם ישראל, בארץ מצרים לא היה לנו זכויות והקב״ה גאל אותנו בזכות התורה שאנחנו עתידים לקבל בהר סיני. 

ויסוד זה הוא מהיסודות הגדולים בחיי האדם. כאשר האדם מרגיש שהוא ריק ממעשים טובים וקטונתי מכל החסדים, יעורר כך שלעתיד לבוא הוא ובניו יקבלו קבלות חזקות, וכך לוקח הלוואה של ישועה מהעתיד, על הזמן הזה. 

היום נדליק נר ראשון של חנוכה. היום מתחילים להאיר את העולם באור גדול ופורעים את החוב שהיה לנו מימי החשמונאים. והיום עלינו לחדד בנפש, שאנו נמצאים בימים קשים כימי מלחמת היוונים, אבל בדמויות ובצורות אחרות. וחייבים להידבק בתורה בקדושה ולהיזהר מדברים שנשמעים יפים והדעת נכנעת אליהם, אבל הם מסוכנים והעומק שלהם לאבד מאיתנו את הטוהר של התורה. 

ב״ה בקהילה הקדושה שלנו ״שובה ישראל״ נלחמים על יסודות שהם הבסיס של עם ישראל, וממלאים את הבור בזכויות. לימוד ספר דברים הוא מהסודות הגדולים בדור הזה, וכוחו עצום לקרב את הישועה הכללית והפרטית וכל מי שחי את ספר דברים ינצל מכל רע וידו תהיה על העליונה. 

וכל הזכות של לבישת שק, ידעו צדיקים דבר זה עושה רעש גדול בשמיים ומקל על החטאים והעונות ומוריד רחמים לעולם. וכמה שנחזק את השק בעם ישראל ונביא את הקבלה הזאת לכל בית ולכל יהודי, כך נזכה לראות בשוב השם את שיבת ציון. 

בע״ה היום כאיש אחד נדליק את האור של התורה ושל החנוכה. בבקשה, יעתירו בעדי לרפואה וחיים ושהקב״ה ימתק את הדינים ושלא תצא תקלה תחת ידינו. 

באהבה מרובה ובשמחה של אורה ותורה, 
יאשיהו יוסף.

הערב שיעורו של הרב פינטו

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך