דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים י"ט| הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים י"ט: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת פסחים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים י"ט: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים י"ט. צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים י"ט| הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים י"ט: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים י"ט: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים י"ט

דף יט עמוד א:
-הגמרא מוכיחה שרבי יוסי לא סובר כרבי עקיבא ששני עושה שלישי בחולין, ורבי עקיבא לא סובר כרבי יוסי לגבי לימוד הקל וחומר שהוא לומד (לגבי פסול רביעי בקודש).
-רבי עקיבא במפורש מטהר רביעי בתרומה וחמישי בקודש.
-דין צירוף כלי בקדשים (שהכלי מצרף שני מאכלי קודש שלא נוגעים זה בזה להיחשב כדבר אחד ואם נגע טמא במאכל אחד הרי נטמא גם השני) - לדעת רבי יוחנן: מדרבנן, ולדעת רבי חנין: מהתורה.
-אין טומאת ידים במקדש.

דף יט עמוד ב:
-טומאת ידים וטומאת כלים גזרו "בו ביום".
-אין אוכל מטמא אוכל ואין כלי מטמא כלי, ולכן אין הסכין נטמא גם בחולין ולא רק במקדש, במקרה האמור במשנה ממסכת עדויות המובאת בסוף העמוד הקודם.
-לא גזרו על ספק הרוקין שבירושלים (אפילו אם ראינו שעבר זב באותו מקום), ולא גזרו על ספק הכלים שבירושלים (חוץ מכלים שבדרך הירידה לבית הטבילה).
-רב אשי מדייק מדברי רב שהעזרה נחשבת לרשות הרבים לעניין ספק טומאה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך