9 עובדות על יוסף הצדיק, ומהי סגולתו המפורסמת?
(צילום: Robert Hoetink/shutterstock)

יהדות

9 עובדות על יוסף הצדיק, ומהי סגולתו המפורסמת?

יראת ה', כבוד, ענווה, כיבוד הורים, הכל לטובה, צניעות, רוח הקודש: התכונות שאנחנו לומדים מיוסף

   
9 עובדות על יוסף הצדיק, ומהי סגולתו המפורסמת?
(צילום: Robert Hoetink/shutterstock)
אא

במהלך הפרשיות הקרובות נקרא על יוסף. הנה כמה מדברי חכמים והמפרשים על דמותו הנפלאה של יוסף:

1. יראת השם: הרמב"ן כתב על עמידתו בניסיון עם אשת פוטיפר: "סיפר הכתוב כי מאן לעשות כרצונה אף על פי שהיא גבירתו אשת אדוניו, והוא ירא ממנה, כי היה ירא את השם יותר".


2. שם שמים שגור בפיו: רש"י מבאר על הפסוק: "ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח, וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו" כך: "שם שמים שגור בפיו". כלומר כל מה שיוסף היה עושה, הוא היה חי כל הזמן עם הקב"ה.


3. הכל לטובה: כך אמר: "אתם חשבתם עלי רעה – אלוקים חשבה לטובה, למען עשה כהיום הזה להחיות עם רב".


4. כיבוד הורים: במסירות נפש: למרות שידע שאחיו שונאים אותו הוא כיבד את רצונו ושמע בקול יעקב אביו שציווה עליו ללכת לראות את שלום אחיו.


5. שמירת הלשון: מובא במדרש כי מעת שהתראה עם אביו הוא מעולם לא שהה עמו ביחידות. זאת כדי למנוע מצב שיעקב ישאל אותו: 'כיצד התגלגל הדבר והגעת למצרים?'


6. ענווה: חז"ל בשמות רבה: "אף על פי שזכה יוסף למלכות, לא נתגאה על אחיו וכל בית אביו, וכשם שהיה קטן בעיניו מתחילה, שהיה עבד במצרים, כך היה קטן בעיניו אחר שהיה מלך".


7. צניעות: קידש שם שמים בסתר עם אשת פוטיפר, וכן הסתיר את אמו מפני עשיו ולכן זכה לברכת "עלי עין".


8. רוח הקודש: יוסף זכה ש"רוח הקודש שרתה עליו מנעוריו ועד יום מותו והייתה מנהגת אותו בכל דבר חוכמה".


9. סגולה ידועה להישמר מעין הרע היא לומר: "אנא מזרעא דיוסף, שלא שלטה ביה עינא בישא".

הרב דוד סבג - יוסף הצדיק. צפו

(צילום: Robert Hoetink/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך