דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים י"ח| הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים י"ח | הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת פסחים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים י"ח: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים י"ח צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים י"ח| הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים י"ח | הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים י"ח | הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים י"ח

דף יח עמוד א
-ריש לקיש מבאר, שרבי יוסי, שאמר שמשקה מטמא אוכל מהתורה, בשיטת רבי עקיבא רבו אמר להלכה זו (שדורש את המילה "יטמא") [ורבי יוסי עצמו אינו סובר כן, כמבואר בסוף העמוד הבא, ולשיטתו משקה מטמא רק מדרבנן].
-לדעת רבי עקיבא: שני לטומאה מטמא חולין ועושה אותו שלישי לטומאה.
-רב פפא ורבינא נחלקו כיצד לומדים שמשקה לא מטמא משקה.

דף יח עמוד ב
-משקין עלולין לקבל טומאה" (היינו: שהם מקבלים טומאה שלא בהכשר, שלא כמו אוכלים שנטמאים רק אם הוכשרו לקבל טומאה בנפילת משקים עליהם קודם לכן).
-אוכלים ומשקים אינם מטמאים דבר שהוא כיוצא בהם, ושני מקורות מובאים לכך בגמרא, אחד עבור משקים הבאים מחמת שרץ, ואחד עבור משקים הבאים מחמת כלי.
-"מילתא דאתיא בקל וחומר טרח וכתב לה קרא".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך