X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
היום: "וזאת חנוכה": יום מסוגל במיוחד - סגולות נפלאות לימי החנוכה - היום השמיני
(צילום: Seth Aronstam/kfir almagor/shutterstock)

חנוכה

היום: "וזאת חנוכה": יום מסוגל במיוחד - סגולות נפלאות לימי החנוכה - היום השמיני

סגולות נפלאות טמונות בימי החנוכה, כאשר עת הדלקת הנרות פותחת שערי שמים ומשפיעה ישועות לישראל. הימים הללו הם מסוגלים לרפואה מעל הטבע, לפקידת עקרות, להצלחה בחינוך הילדים, ולקירוב הגאולה.

   
היום: "וזאת חנוכה": יום מסוגל במיוחד - סגולות נפלאות לימי החנוכה - היום השמיני
(צילום: Seth Aronstam/kfir almagor/shutterstock)
אא

החלק השמיני:

-טוב להדליק נר לכבוד רבי מאיר בעל הנס בימי החנוכה. חשוב לדעת שכאשר מדליקים נר לצדיק לא אומרים "לעילוי נשמת", אומרים "לכבוד", או "לכבוד נשמת". ולמה מדליקים בחנוכה נר דווקא לרבי מאיר בעל הנס? כי המילים האלה שהוא אמר להגיד: "אלקא דמאיר ענני" מכוונות על ימי החנוכה, ולא על השם "מאיר". "אלקא דמאיר" - הכוונה האלוקים שהאיר בימי החנוכה, "ענני" - יענה לנו ויאיר לנו. במיוחד טוב להדליק את הנר לכבודו בראש חודש טבת, וכותב רבי חיים פלאג'י: "והוא דבר גדול בימים האלה לעשות כן, ויראה פועל ה' מפלאות".

-טוב להדליק נר בראש חודש טבת לאברהם אבינו, שנפטר בראש חודש טבת. הוא הראשון שראה את האור של חנוכה כשהלך עם יצחק לעקדה. הוא אומר לאליעזר וישמעאל חכו כאן "ואני והנער נלכה עד כה" – כ"ה בכסלו.

-ימי חנוכה הם ימי ניסים, וההנהגה איתנו בימים האלה היא מעל הטבע, לישועות ולנפלאות. אור החנוכה, שהוא האור הגנוז ממש, הוא ה"שמש צדקה ומרפא" ממש. האור הזה מרפא כל כאב. מה עושים? את מביטה בחנוכייה, וממש בכוח הדמיון את לוקחת את האור ומעבירה אותו לכל מקום שכואב לך.

-נצלו את הימים האלה לתפילה. כך אומר הבעל שם טוב הקדוש: בראש השנה כתבו אותנו, בכיפור ובהושענא רבה חתמו אותנו, אבל יש עוד תאריך, הוא אומר, עוד אפשר לתקן - יש יד בשמיים שפתוחה עד חנוכה. חנוכה זה החיתום האחרון, חנוכה מלשון חנינה - תבקשי חנינה. בואי תתחברי, תעשי תשובה. תידבקי בהשם... "השם אלוקי שיוועתי אליך ותרפאני...".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך