על הניסים: סגולות נפלאות לימי החנוכה - היום השביעי
(צילום: Stephanie Silber/kfir almagor/shutterstock)

חנוכה

על הניסים: סגולות נפלאות לימי החנוכה - היום השביעי

סגולות נפלאות הן טמונות בימי החנוכה, כאשר אנו עוסקים בהדלקת הנרות שהינה פותחת שערי שמים ומשפיעה ישועות לישראל. הימים מסוגלים לרפואה מעל הטבע, לפקידת עקרות, להצלחה בחינוך הילדים, ולקירוב הגאולה.

   
על הניסים: סגולות נפלאות לימי החנוכה - היום השביעי
(צילום: Stephanie Silber/kfir almagor/shutterstock)
אא

החלק השביעי:

-שריפת הפתילות מוזכרת בספרי הראשונים. כן מביא הכלבו (סי' מד), הר"ן (שבת כא) והטור (תרעז), שכותב: "הנותר מן השמן והפתילות עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו".

-המאירי כותב (שבת כא א) על מנהג זה: "כן נוהגים לכנס כל הפתילות, ובלילה אחרונה שורף את כולן". יש נוהגים להמתין בשריפתן עד ערב פסח, שאז שורפים אותן ביחד עם החמץ".

-אדמור"י החסידות נוהגים לקיים המנהג ברוב עם ב'זאת חנוכה'. בעל 'בני יששכר' (כסלו מאמר ד) מפרש טעמו של דבר: "הטעם, כיוון שהוא מסוד אותו האור שהבדילו הקב"ה לעתיד לבא, אסור להשתמש בו בחול, עד בא יום המקוה לה', 'והכה לך ה' לאור עולם ואלקיך לתפארתך'" (ישעיה ס כט).

-בסידור האריז"ל מובא שבעת שריפת השמן הנותר יש לומר את פרק סז שבתהלים: 'למנצח בנגינות'.

-בקהילות רבות נהגו לשרוף את השמן והפתילות הנותרים מנרות החנוכה ברוב עם, ויש שהקפידו לשורפם דוקא ביום, כשריפת הנותר מן הקדשים שאינה אלא ביום, וכן מנהג קרלין.

-יש שנהגו להמתין ולשורפם בעת שריפת החמץ בערב פסח, וכן מנהג קהילת בעלזא; וכפי האמור לעיל – שמן  שבודאי אסור בהנאה יש לשורפו מיד לאחר החנוכה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך