על הניסים: סגולות נפלאות לימי החנוכה - היום החמישי
(צילום: Fevziie/kfir almagor/shutterstock)

חנוכה

על הניסים: סגולות נפלאות לימי החנוכה - היום החמישי

סגולות נפלאות טמונות בימי החנוכה, כאשר עת הדלקת הנרות פותחת שערי שמים ומשפיעה ישועות לישראל. הימים מסוגלים לרפואה מעל הטבע, לפקידת עקרות, להצלחת ילדים בחינוך, ולקירוב הגאולה.

   
על הניסים: סגולות נפלאות לימי החנוכה - היום החמישי
(צילום: Fevziie/kfir almagor/shutterstock)
אא

החלק החמישי:

-בעל בני יששכר (כסלו מאמר ב') כותב: "בחנוכה יש מקום לעורר פקודת עקרים ועקרות כעין ראש השנה, הנה לדעתי עיקר העניין עיקר הסגולה ביום האחרון הנקרא בפי כל 'זאת חנוכה'".

-כמו כן יום זה הוא עת רצון לקבלת תפילותינו לפרנסה בכבוד. כותב בעל 'אמרי נועם' מדזיקוב (חנוכה ח"א): "ידוע מה שהצדיקים אומרים אשר עת מוכשר להמשיך פרנסה טובה לישראל הוא 'זאת חנוכה', וכמו כן בשמיני עצרת שהוא שמיני של חג, מברכים הגשם הרומז על גשמיות ופרנסה, כי 'זאת חנוכה' (שהוא גם יום שמיני) הוא במלכות".

-בחנוכה יש סגולה מיוחדת ורבת תועלת לבני ישראל לכפר על עוונותיהם. חודש תשרי הוא חודש התשובה, ויום הכיפורים הוא יום חיתום הדין, אך חסדי ה' יתברך נמשכים עד הושענא רבה ושמיני עצרת. למרות שאין שום מקור לכך שחוט החסד הזה נמשך עד חנוכה, לא בש"ס ובמדרשים, לא בזוהר הקדוש ולא בכתבי האריז"ל, יש מסורה מדורי דורות שלפיה שערי תשובה עדיין פתוחים עד סוף ימי החנוכה.

סגולה לעשירות ולזיווג בחג החנוכה. צפו

(צילום: Fevziie/kfir almagor/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך