סגולות נפלאות לימי החנוכה- היום השלישי
(צילום: tomertu/shutterstock)

חנוכה

על הניסים: סגולות נפלאות לימי החנוכה - היום השלישי

סגולות נפלאות טמונות בימי החנוכה, כאשר עת הדלקת הנרות פותחת שערי שמים ומשפיעה ישועות לישראל. הימים מסוגלים לרפואה מעל הטבע, ניתן דרך זה לפקוד עקרות, להצלחה בחינוך הילדים, ולקירוב הגאולה.

   
סגולות נפלאות לימי החנוכה- היום השלישי
(צילום: tomertu/shutterstock)
אא

חלק שלישי:

-בשכר נר חנוכה זוכה לבנים תלמידי חכמים, כמו שמובא "הרגיל בנר הווין לו בנים תלמידי חכמים". המאירי מדייק כי 'הרגיל בנר דרך חיבוב מצווה יזכה לבנים תלמידי חכמים'. כלומר, בכדי לזכות לבנים חכמים וצדיקים יש להדליק את נרות החנוכה בחיבוב המצווה.

-צדיקים אומרים כי הכוונה היא לבנים שסרו מן הדרך הישרה, ובכוח הדלקת נרות החנוכה יתעורר בליבם ניצוץ הקדושה ויחזרו לדרך הישרה.

-בחנוכה יש מקום לעורר פקודת עקרים ועקרות. ה'בני יששכר' מציין כי עיקר הסגולה הוא ביום האחרון, ב'זאת חנוכה'.

-ימי החנוכה, ובפרט 'זאת חנוכה' מסוגלים לעורר את הגאולה השלמה. משיח הוא ר"ת – מדליקין שמונת ימי חנוכה, מכאן נלמד כי בימי חנוכה יש ניצוץ מאורו של משיח והזמנים נעלים ונשגבים ביותר. ('זרע קודש')

- בימי החנוכה - אפשר לזכות לניסים בכל התחומים: מעשה ביהודי שנכנס אל ה'חזון איש' זצל והתאונן בפניו על מצבו הדחוק בענייני פרנסתו והוסיף ואמר שזקוק הוא לנס גדול כדי שיוכל לפרוע חובותיו ולחזור לדרך המלך. ענה לו החזון אי"ש כי בכל יום ויום יכול האדם לזכות לנס, ובפרט ב'זאת חנוכה' אפשר לזכות לניסים בכל העניינים כי בזמן זה אין טבע כלל וכל ענייני העולם מתנהלים בדרך הטבע, וכך הנס עצמו הוא חלק מדרך הטבע.

סגולות שאסור לפספס לחג החנוכה. צפו

(צילום: tomertu/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך