חשיפת מכתב אנונימי עם תשובה הלכתית ארוכה של מרן ה’חזון איש’
(צילום: Flash-ka/shutterstock)

גדולי ישראל

חשיפת מכתב אנונימי עם תשובה הלכתית ארוכה של מרן ה’חזון איש’

המכתב עם התשובה ההלכתית המורכבת כולל 7 סעיפים בעניין אשת איש החמורה - אודות כתיבת גט ע"י ת"ח שאינו בקי בטיב גיטין וקידושין, הרב מייעץ בו למסדר הגט לבטל את דעתו מפני דעת חבריו המרובים והגט פסול. בתחתית העמוד חתם הרב את חתימתו. נכתב בבני ברק במוצ"ש כ"ד אדר.

   
חשיפת מכתב אנונימי עם תשובה הלכתית ארוכה של מרן ה’חזון איש’
(צילום: Flash-ka/shutterstock)
אא

הרב פותח בלשונו הזכה: "והנני מוחזר לחזור על הראשונות מפני שלדעתי הדבר נוגע באיסור אשת איש החמורה שבחמורות, והריני מקדים שעל המתיר להביא ראיה ולבסס ההיתר על מקור נאמן מן הגמרא ומן הפוסקים, אבל האוסר די לו להראות שאין ההיתר מבואר, וכמה חרדו רבותינו בכל דוד ודוד לשנות הנוסח [של הגט] כל דהו".

הרב מונה ז' סעיפים בערעור על הגט אחת על אחת בדברי רבותינו הפוסקים אשר לאורם אנו הולכים.

הרב מסיים: "סוף דבר אחר שכל חבריו חלוקין, עליו לבטל דעת יחיד מפני המרובים באיסור חמור כזה".

הרב גם מוסיף לייעץ, "והעצה היעוצה שיאמר כת"ה שליט"א כי מעולם לא עבר ע"ד חבריו ואחרי שחברו עליו והחמירו הוא מבטל דעתו מפני דעת המרובים".

מרנא רבי אברהם ישעיהו קרליץ - [תרל"ט-תשי"ד]. רבן של ישראל. נודע על שם ספריו כבעל ה'חזון איש', מקומם עולם התורה לאחר השואה, ממנהיגי הציבור החרדי בארץ ישראל, וממתווי דרכו בתקופה שלאחר קום המדינה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך