מסר לאולפן
תגלית: קונטרס שלם בכתב יד קדשו של ה’בן איש חי’
(קרדיט: בידספירט)

יהדות

תגלית: קונטרס שלם בכתב יד קדשו של ה’בן איש חי’

הקונטרס מכיל דרשה חשובה ביותר שנאמרה בשנת תרס"א. בדרשה הוא עוסק הן בדרוש הן בלמדנות והן בפסיקת הלכה. זאת דרשה יחידה במינה בה מגלה הבן איש חי את כוחו הגדול בכל מקצועות התורה.

   
תגלית: קונטרס שלם בכתב יד קדשו של ה’בן איש חי’
(קרדיט: בידספירט)
אא

הקונטרס מכיל דרשה חשובה ביותר שנאמרה בשנת תרס"א. בדרשה הוא עוסק הן בדרוש הן בלמדנות והן בפסיקת הלכה. זאת דרשה יחידה במינה בה מגלה הבן איש חי את כוחו הגדול בכל מקצועות התורה.

הבן איש חי, כדרכו בקודש, פותח את הדרשה בברכה: "בשם ה' נעשה ונצליח, ליקב"ה [-לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה], דרוש אשר דרשתי ביום ח' אלול שנת תרס"א", והוא מסיים את הדרשה במלים: "צדיק באמונתו יחיה" ובסיום הדרשה מצווה הבן איש חי פעמיים (!) את ברכתו החשובה: "א-ל ש-די יהיה בעזרתנו וישמרינו ויעזרינו תמיד אכי"ר".

רבינו יוסף חיים [תקצ"ג-תרס"ט], מכונה 'הבן איש חי'. מנהיג יהדות בבל וגדול חכמי המזרח בזמנו. נולד לרבי אליהו חיים בן רבי משה חיים רבה של בגדאד. הוא היה תלמידו של רבינו עבדאללה סומך, וכבר בצעירותו נודע בגאונותו ובצדקתו. החל לדרוש בבית הכנסת הגדול והוא רק בן 26, ומאז דרש שם מדי שבת ויום טוב במשך כחמישים שנה.

בדרשותיו המיוחדות היו מתאספים אלפי איש לשמוע את דבריו המתוקים במשך ארבע וחמש שעות. נתפרסם כ"חד בדרא" בנגלה ובנסתר בכל קצוי תבל, ונודע בקדושתו הרבה. בשנת תרכ"ט נסע לארץ ישראל להשתטח על קברות הצדיקים, ואז נתגלה אליו מן השמים שהוא משורש נשמת בניהו בן יהוידע ועל שם כך קרא שמות לרבים מעשרות חיבוריו: בן איש חי, בן איש חיל, בן יהוידע, רב פעלים, ועוד עשרות חיבורים.

הבן איש חי

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך