X
מהו הדבר החשוב ביותר כיום שבכוחו לקרב את גאולת ישראל? הגר"ח קנייבסקי משיב
(צילום: שוקי לרר)

מהו הדבר החשוב ביותר כיום שבכוחו לקרב את גאולת ישראל? הגר"ח קנייבסקי משיב

התרגשות באולפן: הרב יהודה סעדיה בשיעורו הקבוע "המקדש בימינו" (בכל יום רביעי בשעה 16:00, ערוץ 2000) העלה לשידור את הרה"ג גדליה הוניגסברג שליט"א, נכדו ועוזרו הקרוב של שר התורה מרן הרה"ג חיים קנייבסקי שליט""א אשר סיפר מה השיב לו סבו לשאלה: מהו הדבר החשוב ביותר כיום בישראל שבכוחו לקרב את גאולת ישראל ממש?

   
מהו הדבר החשוב ביותר כיום שבכוחו לקרב את גאולת ישראל? הגר"ח קנייבסקי משיב
(צילום: שוקי לרר)
אא

השבוע, בשיעורנו הקבוע "המקדש בימינו" בימי רביעי בערוץ 2000, העלנו לשידור את הרה"ג גדליה הוניגסברג שליט"א, נכדו ועוזרו הקרוב של שר התורה מרן הרה"ג חיים קנייבסקי שליט""א. הרב גדליה שליט"א גרם להתרגשות באולפן כאשר הוא סיפר לנו שכיום הוא ניגש לשר התורה הרה"ג קנייבסקי שליט"א ועדכן אותו שהוא אמור לעלות לשידור בערוץ 2000 והוא רוצה לדעת מה לומר למאזינים והצופים בשאלה - מהו הדבר החשוב ביותר כיום בישראל שבכוחו לקרב את גאולת ישראל ממש? 

השיב לו שר התורה הרה"ג חיים קנייבסקי שליט"א לומר שלומדים זאת מפרשתנו, רחל אמנו הייתה עקרה במשך שנים ארוכות, כאשר אחותה לאה הנשואה גם כן ליעקב זכתה ללדת זה כבר ששה בנים, הצער היה גדול, וכלשון הפסוק "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה, ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין – מתה אנכי", רחל הגיעה עד כדי רצון למות אם לא תזכה לפרי בטן. 

והנה אומר הפסוק "ויזכור אלוקים את רחל וישמע אליה אלוקים ויפתח את רחמה", רחל זוכה ללדת את יוסף הצדיק, ובשלב מאוחר יותר גם את בנימין אשר בעתיד יהפכו להיות משבטי היסוד של האומה הישראלית. ונשאלת השאלה - מה הביא לכך שבורא העולם "זכר" את רחל והושיע אותה מצרתה?

כותב רש"י במקום (בשם מדרש בראשית רבה פרק עג) "זכר לה שמסרה סימניה לאחותה"- בליל החופה של יעקב ורחל, אביה לבן הרמאי התכוון לשכר את יעקב ביין כדי לרמותו ולהחליף לו את רחל בלאה, ויעקב מתוך שכרותו לא יבחין בכך (דעת זקנים), רחל ידעה זאת, וכדי שאחותה לאה לא תצטער ותתבזה היא מסרה לה את הסימנים שנתן לה יעקב לידע שהיא אשתו, חז"ל גילו לנו שהסימנים שמסר לה היו חלה, נידה והדלקת הנר (ר"ת חנ"ה). 

רחל אמנו הקריבה את כל עתידה כאם האומה הישראלית, וויתרה על יעקב אבינו האמור להיות בעלה אהובה שהיה גדול הדור, העיקר שאחותה לא תתבזה! מספר המדרש (איכה רבתי, פתיחתא כד) שמסירות הנפש העצומה הזאת זיכתה את רחל לשכר שאף אבות האומה הישראלית אברהם ויצחק לא זכו לכך, היה זה כאשר הקב"ה הגלה את בני ישראל כיוון שחטאו בעבודה זרה, באו אברהם ויצחק וביקשו רחמים מאת הקב"ה על בניו, ואף הזכירו את מסירותם בניסיון העקידה, אך לא ריצו בכך את הבורא, עד שקפצה רחל וביקשה רחמים על ישראל בזכות שוויתרה לאחותה לאה ומסרה לה את הסימנים.

מספר המדרש ש"מיד" נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר: בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן, וכלשון הפסוק (ירמיה לא) "כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו....כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך...ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם", ולכן היא נקברה בדרך אפרת ולא במערת המכפלה כדי להתפלל על כלל ישראל בזמן הגלות", ועוד בזכות ויתור זה זכתה היא לבנים הצדיקים יוסף ולאחר מכן בנימין.

ונוסיף בזאת שוותרנות כוללת בתוכה טווח נרחב של מידות ופעולות, בהם מידת הסלחנות וההעברה על המידות, וכלשון הגמרא (מסכת ראש השנה דף יז) "כל המעביר על מידותיו – מעבירין לו על כל פשעיו". 
צדקה – אדם מעניק, מחסר ומקריב מממונו למען האחר הנזקק, ולא לחינם חז"ל כינו כסף בשם "דמים" כיוון שהאדם מרגיש שנותן מדמו ממש ע"י נתינת הצדקה, ולכן גילו לנו חז"ל "אין ישראל נגאלין אלא בזכות הצדקה" שנאמר (ישעיה א) "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".  

ואמר הרב גדליה שליט"א בשם הרה"ג חיים קנייבסקי שליט"א שגילתה לנו התורה בזאת שרחל נושעה בפרי בטן דווקא בשל מידת הוותרנות הגדולה כלפי אחותה, ולכן הדבר שיביא לגאולת ישראל היא הוותרנות בין יהודי לחברו, מסירות הנפש, כלומר מסירת הרצון, ויתור על הרצון שלך למען רצונו של השני, גם כאשר ההקרבה היא גדולה, וכתוב במדרש (במדבר רבה ט) שבמיוחד לימדה אותנו תורה על ותרנות בבית, וכאשר ה' יתברך יראה שבניו מוותרים אחד לשני במסירות נפש, גם בניסיונות גדולים - זה יגרום לכך שהוא, הבורא יתברך ימסור נפש עלינו וישלח לנו את משיח צדקנו!  

מצוה רבה לפרסם הדברים בשם שר התורה הרה"ג חיים קנייבסקי שליט"א שמה שיביא לגאולתנו זה אם נהיה מלומדים במידת הוותרנות בין אדם לחברו, יראו עינינו וישמח לבנו בגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.

שבת שלום

"למסור נפש על הגאולה" נכד ה-בבא סאלי ועוזר הרב חיים קנייבסקי בתוכניתו של הרב יהודה סעדיה. צפו במשדר המלא

(צילום: שוקי לרר)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך