X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
מה השלג בירושלים הזכיר למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי?
(צילום: דברי שיח)

חדשות

מה השלג בירושלים הזכיר למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי?

פעם אחת כשנסעתי עם מרן הגר"ח שליט"א לברית בירושלים, ראיתי לצד הדרך ערימות שלג שפונו מהכביש. הסבתי את תשומת לבו לזה. הוא הביט לרגע ונהנה, כי השלג הזכיר לו את… מרן ה'חזון איש' זי"ע

   
מה השלג בירושלים הזכיר למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי?
(צילום: דברי שיח)
אא

סופר בעלון דברי שי"ח: בימים אלו בהם אנו זוכים לשפע גשמים ממרומים, ברחבי ארץ ישראל, יש לברך בשעת שמיעת הברק או הרעם את הברכה הראויה לה, הכתובה בשולחן ערוך סימן רכ"ז.

מעניין מאוד לציין, כי בגלל שקיעותו הרבה בלימוד, די נדיר שמרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי יבחין בברק או ישמע את הרעם. הן בביתו והן בלכתו בדרך הוא שקוע בד' אמותיו של תורה, ואינו שת ליבו על המתרחש סביבו.

סיפר משמשו האישי הר"ר ישעי' אפשטיין, כי בשנים בהן היה רבינו הגר"ח קנייבסקי נוסע לשמש כסנדק ברחבי ארץ ישראל, לא אחת היו גשמים עזים ממש, אך כידוע, מאומה לא מנע ממנו לנסוע וסדר יומו התנהל כמו ביום רגיל לכל דבר.

"פעם אחת", סיפר, "כשנסענו לברית בירושלים ולצד הדרך נערמו ערימות של שלג שפונו מהכביש, הסבתי את תשומת לבו של רבינו לזה. הוא הביט לרגע ונהנה, כי השלג הזכיר לו את ימי ילדותו בצילו של רבו המובהק מרן ה'חזון איש', שאז ירד פעם שלג בבני ברק…

התמונה הנדירה המצורפת כאן היא מחודש כסלו שנת תשע"ז. בתוך כדי הילוכו של רבינו בבית, הסבו בני הבית את תשומת ליבו לגשמים העזים היורדים בחוץ, המלווים בברקים ורעמים. הוא נענה להציץ רגע בחלון כדי להבחין בברקים ולברך עליהם את הברכה הראויה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך