X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
הרואה נחש בחלום מה הסיבה?
(צילום: Deb Davis/shutterstock)

הרואה נחש בחלום מה הסיבה?

חלמתם שנחש הכיש אתכם? מה זה אומר בעצם? הרב בניהו שמואלי מסביר

   
הרואה נחש בחלום מה הסיבה?
(צילום: Deb Davis/shutterstock)
אא

בגמרא מבואר שמי שהכיש אותו נחש בחלום נכפלה לו פרנסתו.

חז"ל אמרו: כל החלומות הולכין אחרי הפה (ברכות נ"ה:), פירוש הדבר הוא, שפתרון טוב של החלום מסב אותו לטובה. בתלמוד (ברכות נה,ב) מובאות תפילות שאדם מתפלל כאשר חלם חלום רע: תפילה ראשונה נאמרת אל מול הכהנים כאשר הם נושאים את כפיהם:

"רבונו של עולם, אני שלך וחלומותי שלך, חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא, בין שחלמתי אני לעצמי ובין שחלמו לי חבירי ובין שחלמתי על אחרים, אם טובים הם - חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף, ואם צריכים רפואה - רפאם כמי מרה על ידי משה רבינו, וכמרים מצרעתה, וכחזקיה מחליו, וכמי יריחו על ידי אלישע, וכשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה - כן הפוך כל חלומותי עלי לטובה ומסיים בהדי כהני, דעני צבורא אמן."

תפילה שניה: "אדיר במרום שוכן בגבורה, אתה שלום ושמך שלום, יהי רצון מלפניך שתשים עלינו שלום."

תפילות אלה התקבלו כתפילות הנאמרות על ידי הקהל כולו בזמן ברכת כהנים.

הרב מנחם וייס - איזה חלומות כדאי לנו לחשוש מהם? צפו

(צילום: Deb Davis/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך