תרומות
`
סוד כח הרצון: הדרך להעצים את תכונות העל הטמונות בנו
(צילום: red mango/shutterstock)

לקראת שבת

סוד כח הרצון: הדרך להעצים את תכונות העל הטמונות בנו

הרב יהודה סעדיה מלמד אותנו סוד עצום מפרשת השבוע, חיי שרה. מה כותב הזוהר הקדוש על אברהם אבינו? איך זכה להתעלות ולהתקרב לקב"ה? ומה אנו יכולים ללמוד ולזכות מגילוי זה?

   
סוד כח הרצון: הדרך להעצים את תכונות העל הטמונות בנו
(צילום: red mango/shutterstock)
אא

אמרו רבותינו (אבן עזרא) שהקב"ה ברך את אברהם ב"עושר ונכסים וכבוד אורך ימים ובנים, מכל חמדת האדם", כל מה שבן אנוש יכול לייחל לעצמו השפיע הקב"ה לאברהם אבינו, ומדוע? מכיוון שאברהם "בא בימים"- אמרו רבותינו שכל יום ויום מימי חייו היה מלא ועמוס בשלמות- תורה מצוות ומעשים טובים, ניצל כל רגע מחייו לעשייה השלמה והמבורכת ביותר.
  
כותב הזוהר הקדוש (חיי שרה דף קכט) ש"בא בימים" מלמד שאברהם כל ימיו היה משתוקק להתקרב לקב"ה, ועל ידי מעשיו אכן זכה להתעלות ולהתקרב לקב"ה מיום ליום וממדרגה למדרגה עד הגיע לפסגת הקרבה לה', זהו שנאמר "בא בימים"- הגיע ל"ימים עליונים", שם נמצא מקור כל הברכות, וזהו "בכל". 

ואכן, כלל ברזל לחיים, כל שאיפה להתעלות למדרגות גבוהות ונעלות, יש לקיימה בהדרגה, צעד אחר צעד, וכמו שכותב הרמח"ל ב"מסילת ישרים" (פרק טו) "שלא ירצה האדם לדלג ולקפוץ אל הקצה האחרון שבו רגע אחד, כי זה ודאי לא יעלה בידו" כלומר האדם שינסה לטפס למדרגות הגבוהות ממנו בזמן קצר- ודאי לא יצליח אלא הסוד הוא כותב הרמח"ל - להתקדם ולעלות "מעט מעט", היום מעט, מחר מעט יותר, ואז יצליח, "עד שיתרגל בו לגמרי, כי ישוב לו כמו טבע ממש". 

התכונה אשר הייתה מושרשת בליבו של אברהם אבינו ובגינה זכה להגיע לשיא הקרבה לה' ורום המעלות – הוא כח הרצון כח הרצון הפיח באברהם את האומץ לעמוד בצד האחד, כאשר כל העולם כולו מן הצד השני, מהעבר השני, ולכן נקרא "אברהם העברי" שעמד בעוז למול כל העולם כולו שתעה אז אחרי עבודה זרה, מכיוון שידע אברהם שהאמת אתו. 

והתכונה הזאת, התעוזה הזאת, היא מה שמשותף לכל אותם אנשים בדורנו, ובהיסטוריה בכלל, שזכו והגיעו לפסגת ההצלחה, אם בעבודת ה', או להבדיל, להצלחות כבירות בכל תחומי החיים- כח הרצון 

כח הרצון- פירושו- ייחוד הלב באופן מלא מתוך החלטה נחושה שאני מאוד רוצה, משתוקק, מוכרח ומסוגל להשיג או לבצע דבר מסוים וכמו שאמר הרבי מקוצק זצ"ל- שלא תהיה אפילו שערה אחת בראשנו שלא תרצה 100% רצון

וכאשר ישנו מיקוד מלא במטרה, עם נחישות להתגבר על כל אתגר וקושי שבדרך- כח הרצון של האדם הוא עצום ויכול להגיע להישגים כבירים מעל ומעבר לציפיות שלו

וכדברי אחד מגדולי ישראל - אילו היו מכניסים ראשך מתחת למים עד שכבר אין אוויר לנשימה - כשתרצה להצליח באותה עוצמה שבה היית רוצה אז אוויר – אז תצליח

כאשר האדם מבין באופן ברור ונחרץ ש"אין הדבר תלוי אלא בי", כמו שאמר דוד המלך ע"ה (כמובא במסכת יבמות דף עח) וכן אמר אלעזר בן דורדיה (כמובא במסכת ע"ז דף יז), וכמו שאמר הלל (בפרקי אבות פרק א) "אם אין אני לי, מי לי?" כאשר אדם מפנים את האמת הזו ומציב לעצמו יעדים שהוא מאמין בהם ומוכן במסירות נפש לטרוח להשיגם הרי שהוא יוצר ומגבש בתוכו את כח הרצון. 

ונשאלת השאלה כיצד יכול האדם להעצים את כח הרצון שלו?
ובכן, אם יציעו לאדם להישאר ער כל הלילה ותמורת זאת יקבל 20 ₪ ואף 50 ₪ ייתכן שהוא יעשה איזו השתדלות קטנה, אך סביר להניח שבמוקדם או במאוחר העייפות תגרור אותו אל תוך עמקי השינה הנעימה והארוכה עד לשעות הבוקר. אבל, אם יציעו לו  50,000 ₪ הרי שלפתע הוא יגלה בנפשו כוחות רצון כבירים,

ולבטח נראה אותו למחרת בבוקר "סחוט מעייפות" כיוון שאכן נשאר ער כל הלילה מה גרם לזה – כח הרצון מה יצר בו את כח הרצון? מכיוון שהוא ראה את המטרה כחשובה ובעלת ערך גדול מאוד 50,000 ₪ בלילה אחד, בוודאי ששווה להתאמץ

וזהו סודו של כח הרצון-  הדרך להעצים בלב שלנו את תכונת העל הזאת- כח הרצון- היא ע"י שנגרום לעצמנו להאמין בחשיבות הגדולה והנעלה של המשימות שלפנינו, וזאת- ע"י שנכין רשימה של הסיבות מה אני ארוויח אם אני אעשה את הדבר, ומה אפסיד אם לא אעשה את הדבר, ונתבונן ברשימה זו בהתלהטות רגשות ובהתעוררות גדולה בדרך להשיג את מבוקשנו 

אמר הגאון הרב יוסף ראזין זצ"ל-  בשעת שריפה שפורצת בביתו של האדם וישנה סכנת חיים ורכוש, מתגלים אצל האדם כוחות לא רגילים וזריזות מדהימה ברגעים האלה אין חולי, אין חולשה, אין עייפות, אין פחד, אין בושה, אין התלבטויות, אין "מחר", אין חיפוש אשמים, אין "זה הטבע שלי, הגורל שלי, המזל שלי" - אין תירוצים אלא קמים ועושים בכל הכח זו הדרך להצלחה

שאלו את ה"סבא מנובהרדוק" זצ"ל אשר זכה להקים באופן שלא יאומן, עשרות ישיבות בארץ ובאירופה, איך הוא הצליח לעשות זאת? השיב הרב- אם אדם היה כעת אמור להציל את בנו יחידו מסכנת חיים- אילו כוחות עצומים הוא היה מגלה איזה כח רצון עם הכוחות האלו, אמר הרב, אפשר להקים גם 100 ישיבות!

זכרו! האחריות להצלחה בידינו ותלויה בליבנו

שבת שלום

כח ההצלחה של האדם בחיים. צפו

(צילום: red mango/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך