גדולי רבני הציונות הדתית במכתב חריף נגד ההכרה ברפורמים
הרב דב ליאור

חדשות

גדולי רבני הציונות הדתית במכתב חריף נגד ההכרה ברפורמים

גדולי רבני הציונות הדתית, ביניהם ראשי ישיבות, רבני ערים וזקני רבני הציונות הדתית יוצאים היום (ג') בגילוי דעת נחרץ "שלא לתת הכרה לרפורמים כלל ועיקר"

   
גדולי רבני הציונות הדתית במכתב חריף נגד ההכרה ברפורמים
הרב דב ליאור
אא

גדולי הציונות הדתית, בניהם ראשי ישיבות, רבני ערים וזקני רבני הציונות הדתית יוצאים היום בגילוי דעת נחרץ "שלא לתת הכרה לרפורמים כלל ועיקר".

על גילוי הדעת חתומים הרב צבי ישראל טאו, הרב דב ליאור, הרב יהודה עמיחי, הרב יצחק שילת, הרב הרב נחום נריה, הרב יהושע שפירא, הרב אליקים לבנון, הרב שמואל אליהו, הרב דוד דודקביץ, הרב מיכה הלוי, הרב דוד חי הכהן רבנים נוספים.

"בתקופה האחרונה אנו רואים לדאבוננו כי נפרצו גדרים שגדרו גדולי עולם וישנם כאלו המקיימים מפגשים ודיונים תורניים עם נציגים מהתנועה הרפורמית, כביכול יש לנו עמהם 'שיח רבני משותף'", פתחו הרבנים את מכתבם.

בהמשך מביאים הרבנים את דברי הרבנים הראשיים הרב אברהם שפירא זצ"ל והראשל"צ הרב עובדיה יוסף זצ"ל בעניין. "כבר הנהיגו כל גדולי ישראל בדורות הקודמים ובדור זה ביחס לשיתוף פעולה חלילה עם התנועה הרפורמית כי - 'אין להרבות דברים על הסכנה הנוראה שיש בהצטרפות עם אנשים שלא מאמינים בתורה מסיני - בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה". (הרב הראשי הגאון הרב אברהם שפירא זצ"ל).

"יש בזה חילול ה' נורא וגם סכנה מעשית שאנשי דלא מעלי, המתנגדים לשולחן ערוך יקחו חלק בדיון תורני הנוגע לתורה ומצוות ויר''ש. וכבר כתבו רבותינו להתרחק מהם בתכלית הריחוק, שהם מחבלים בכרם ה' צבא-ות' (הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל)".

הרבנים הוסיפו כי "אהבת כל יחיד ויחיד מישראל ודאי בכל תוקפה היא עומדת בכל עת, אך אין בזה שום מתן היתר חלילה לשיתוף פעולה עם נציגי התנועה הרפורמית שעקרה תורה מישראל, ולוחמת גם כיום לעקור כל דבר שבקדושה בארצנו בגיור, בכותל, בנישואין בקדושת המשפחה ועוד".

"על כן הננו לחזק את כל רבני ישראל וראשי המועצות הדתיות, שלא לשתף את הרפורמים בכל עניין ודבר של קודש ולעמוד איתנים לגדור גדר ולעמוד בפרץ כנגד הפוגעים בכרם ה' צבאו-ת, הם הרפורמים הכופרים בתורה מן השמים, ומחטיאי הרבים חטא הרבים תלוי בהם. ונזכה במהרה שיכירו וידעו כל ישראל כי משה אמת ותורתו אמת והם חיינו ואורך ימינו״, סיימו הרבנים.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך