X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
10 טיפים על פי חז"ל להסרת דאגה ועצבות
אילוסטרציה (צילום: Sabphoto/shutterstock)

10 טיפים על פי חז"ל להסרת דאגה ועצבות

דואגים? עצובים? ליקטנו עבורכם עשר העצות וסגולות להסרת דאגה ועצבות ממקורות מוסמכים בדברי חז"ל

   
10 טיפים על פי חז"ל להסרת דאגה ועצבות
אילוסטרציה (צילום: Sabphoto/shutterstock)
אא

רבי ישעיה דיין זצ"ל בספרו 'הולך תמים' כותב: הדאגה לגוף – קשה יותר מסם המוות לגוף. וכתבו המקובלים, כי הדאגה באה מהסיטרא אחרא ומחוסר בטחון בה' יתברך.

הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א אומר: על ידי בטחון בבורא עולם לא ידאב ולא ידאג. ורמז לדבר במלת 'דאגה' יש אותיות אגד"ה וחסרה האות בי"ת הרומזת למדת הבטחון, לאמר כיון שחסר האדם בטחון בהשי"ת, לכן אדם דואב ודואג. (אביעה סגולות) 

הנה כי כן, עוד קודם שנצלול לפתרונות על ידי סגולות, חשוב שיחזק האדם את בטחונו בה' יתברך, כי הוא כל יכול, ובידו להיטיב ללא גבול, ואין ביד שום גורם אחר להרע זולת רצונו יתברך.

להלן עשר סגולות למניעת דאגה והסרת העצבות:
1. יאמר אחרי ברכות השחר בלי הפסק כלל בשום דבור את המשפט "מיכאל הכהן הגדול שר ואפוטרופוס של ישראל" ג' פעמים, ויהיה כל היום שמח וטוב לב. (סגולות ישראל)

וכאשר כלתה הפרוטה מכיסו ולחוץ הוא ומודאג, יאמר המשפט הנ"ל שבע פעמים. (סגולות מלכים)

2. תמרים מבלין הדאגה (לקוטי מוהר"ן)

3. צימוקים שחורים מסירים הדאגה והמרה השחורה רח"ל. (מרפא הבושם) 

4. אכילת דבר בצבע אדום מגרשת את הדאגה והעצבות ואביזריהם. (הכתוב לחיים להגר"ח פאלג'י זצ"ל בשם חכמי המחקר) 

5. יקפיד להתוודות תדיר על עוונותיו. (ספר המידות)

6. על ידי שלובש בגדים יפים ושלמים, ונמנע מלגדל צפרניים ושערות, הרי זה מביא לעצמו שמחה וששון. (ע"פ אוצר המדרשים) 

7. יאכל במוצאי שבת מאפה חם, או ישתה משקה חם, או יתרחץ במים חמים. (תלמוד מס' שבת קיט:) וכתוב בשם רבי זושא מאנפולי זצ"ל שזו רפואה לעצבות.

8. ישתה יין, ויקיים מקרא שכתוב על ידי דוד המלך ע"ה בתהלים (קד, טו) "ויין ישמח לבב אנוש" ועל ידי שלמה בנו בקהלת (י, יט) "ויין ישמח חיים". 

9. יספר וישיח הצער שיש לו. (תלמוד, יומא עה.) 

10. יקפיד לתת תמיד מתנה לצדיק. (ספר המדות)

הרב רביד נגר הסגולה הגדולה לסילוק פחדים. צפו

אילוסטרציה (צילום: Sabphoto/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך