X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
תעניות ’שני וחמישי’: מה הן בעצם?
(צילום: Odua Images/shutterstock)

יהדות

תעניות ’שני וחמישי’: מה הן בעצם?

כל מה שרציתם לדעת על הצום המיוחד שחל בימי שני וחמישי

   
תעניות ’שני וחמישי’: מה הן בעצם?
(צילום: Odua Images/shutterstock)
אא

כמה עובדות על תעניות 'חמישי ושני':

1. תעניות 'שני וחמישי' כתובות בשולחן ערוך בסימן תצב.

2. הם תעניות שנהגו לצום אחרי החגים בתחילת חודש אייר ובתחילת חודש חשון.

3. ה'בית יוסף' מביא טעמים שונים לתעניות אלו:
- הטעם המקובל שזו תשובה מ'חשש שנהגו קלות דעת בימי משתה ושמחה ושמא באו מתוך כך לידי עבירה' ובסימן תצב הוא מסביר: "כל ימות הרגל שהם קבוצות אנשים ונשים לשמוע כולם הדרשה ונותנים עין זה על זה ויש אומרים לכך נהגו להתענות אחרי הפסח".
- בסימן תכט הוא מסביר שהתלמידים נוהגים להתענות מפני חילול השם בין הגויים בהיות ישראל בגלות ומפני כבוד ההיכל שנשרף.
- יש מקומות בהם מברכים בשבת שלפני כן את מי שמתעתד לצום באותם ימים.
- האשכנזים אומרים בימים אלו סליחות בתפילת שחרית ואומר אותם גם מי שאינו מתענה.
- לגבי אמירת תחנון בימים אלו - בוודאי אומרים. אלא כמובן אם יש סיבה אחרת כמו שיום העצמאות חל באותו יום וכד'.

צומותחגים

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך