יום פטירת גד: מסוגל לישועות גדולות
(צילום: Rostislav Glinsky/shutterstock)

יום פטירת גד: מסוגל לישועות גדולות

י' חשון, יום פטירת גד, בנו של יעקב אבינו הוא יום המסוגל להמשיך ישועות גדולות. בעזהי"ת.

   
יום פטירת גד: מסוגל לישועות גדולות
(צילום: Rostislav Glinsky/shutterstock)
אא

ב -י' חשון נולד ונפטר גד, בנו של יעקב אבינו ואחד משנים עשר השבטים הקדושים.

רש"י הקדוש מפרש כי שמו של גד הוא בעצם מזל טוב.

הגאון רבי חיים פלאג'י זצוק"ל מוסיף בספרו 'מועד לכל חי' כי ביום זה (י' חשון) יכול האדם למשוך לעצמו מזל טוב, ישועות ורחמים גדולים מן השמים.

יש נוהגים להדליק היום י' חשון, נר לזכות גד בן יעקב ולומר את הפסוקים שכתב רבי חיים פלאג'י:

"ותאמר לאה בא גד ותקרא את שמו גד. ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא, שכן וטרף זרוע אף קודקוד."

 לאחר מכן יש לומר שבע פעמים מההתחלה לסוף ושבע פעמים מהסוף להתחלה את הפסוק:

"גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב"

אחר כך, יבקש כל אדם בשפתו שלו כל מה שצריך ויתפלל כי בזכות גד בן יעקב יפתח הכל לטובה ולברכה.

כן יהי רצון

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך