סגולת מצות ברכת הלבנה: "לזכות לזיווג הגון"
(צילום: Alla Khananashvili/shutterstock)

סגולת מצוות ברכת הלבנה: "לזכות לזיווג הגון"

בתלמוד אמרו שהמברכה דומה למקבל פני השכינה. מה עוד יש בכח סגולתה לפעול עבורנו?

   
סגולת מצות ברכת הלבנה: "לזכות לזיווג הגון"
(צילום: Alla Khananashvili/shutterstock)
אא

סגולתה
"אמר רבי יוחנן: כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה" (מסכת סנהדרין מב ע"א) 
בתחילת כל חודש, שהלבנה שבה ומתחדשת, תיקנו חז"ל לברך "ברכת הלבנה" - ברכת שבח והודיה לה' על חידוש הלבנה. 

מעלה מיוחדת יש לברכת הלבנה, כמו שאמר רבי יוחנן: "כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה". ואמר רבי ישמעאל: "אלמלי זכו בני ישראל, אלא להקביל פני אביהם שבשמים פעם אחת בחודש - דיים". אמר אביי, הואיל ובברכת הלבנה מקבלים פני שכינה - צריך לברכה מעומד, מפני כבוד השכינה שמקבל. (מסכת סנהדרין מב ע"א ורש"י) וכן ראוי לברכה בבגדים נאים, וברוב עם - כמו שיוצאים לקבל את פני המלך.

סגולות נוספות 
בכח סגולתה לזכות לזיווג הגון. אי לכך, בחורים יבקשו על זיווגם בזכות המצוה, אולם בנות אינן יכולות לברך ברכת הלבנה, ככל מצוות עשה שהזמן גרמן שהן פטורות, ולכן יכוונו אבותיהם ואחיהם להעתיר בעדם בזכות המצווה.
עוד יש בסגולת המצווה, להינצל מכאבי שיניים, וכן כתב מרן הגר"ע יוסף (חזו"ע חנוכה עמ' שלא) "ויש סגולה להוסיף בלחישה: ויהי רצון שלא יהיה לי שום כאב שינים".

עוד אחרת, להינצל מכל רע במשך כל החודש ההוא, וכך כתב האליה רבה (סי' תרב סק"ז) בשם הרב "אור חדש" (להגאון רבי חיים בוכנר, שנת התל"א), סיפר לי הרב החסיד מהר"י מייזליש מקראקא, מעשה באחד שהיה בדרך, ופגעו בו לסטים מזויינים ובקשו להרגו.

והוא התחנן וביקש מהם שירשו לו לעשות מצוה אחת שציונו הבורא קודם מותו. והרשו לו, ואז היתה הלבנה זורחת ומאירה בכל הידורה. ועמד וקידשה בכוונה עצומה, ומיד נעשה לו נס כשדילג ואמר כשם שאנו מרקדים כנגדך, ונשאו הרוח, ושוב לא ראו זה את זה, וניצול מהם. וסיים, וכן שמעתי מהרב הנ"ל שקיבל שכל מי שיקדש הלבנה בכוונה, שוב לא ידאג פן ימות בחודש ההוא, מהיום ההוא והלאה. וסימן לדבר, "וירחך לא יאסף".

הקבלת פני שכינה
הלבנה דוגמה לשכינה. "שכינה" פירושה: התגלות כבוד ה' בעולם, וכמו שנאמר אודות המשכן: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". והנה בעולם הזה - כבוד ה' איננו ניכר במלואו, אלא כמו הלבנה שפעמים ניכר אורה יותר ופעמים פחות. אולם לעתיד לבוא - "וְהָיָה אוֹר הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה" (ישעיה ל כו), אור כבוד ה' יתגלה במלואו, שנאמר (ישעיה ס א): "קוּמִי אוֹרִי כִּי בָא אוֹרֵךְ, וּכְבוֹד ה' עָלַיִךְ זָרָח...", ונאמר (ישעיה יא ט): "כִּי מָלְאָה הָאָרֶץ דֵּעָה אֶת ה', כַּמַּיִם לַיָּם מְכַסִּים". 

"הלבנה בחידושה דוגמא לשכינה, ועל ידי הברכה שנותנים הודאה לאביהם שבשמים שברא המאורות ליהנות מאורם, זה נחשב כהקבלת פני שכינה ופני אבינו שבשמים". (היעב"ץ) 
"וקרוב לומר שמי שעבר עליו חודש ימים, ולא זכה לקדשה ולהקביל פני אביו שבשמים, הוי כנזוף מאיתו יתברך שמסתיר פניו ממנו". (עולת החודש עמוד 79) 


 

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך