האם מותר להביט בירח? חז"ל מזהירים
(צילום: -Pikul Noorod/shutterstock)

האם מותר להביט בירח? חז"ל מזהירים

בספרים הקדושים מובא שיש להימנע מלהביט בלבנה, אם כן איך נברך את 'ברכת הלבנה'? "כִּי אֶרְאֶה שָׁמֶיךָ מַעֲשֵׂה אֶצְבְּעוֹתֶיךָ יָרֵח וְכוֹכָבִים אֲשֶׁר כּוֹנָנְתָּ".

   
האם מותר להביט בירח? חז"ל מזהירים
(צילום: -Pikul Noorod/shutterstock)
אא

בספר שבט מוסר (פרק מ) כתב בשם הרב המקובל הגדול רבי טודרוס הלוי בספר אוצר הכבוד (ר"ה כא.): שמעתי בשם מורי דודי רבינו מאיר הלוי שהיה מזהיר מאד שלא להסתכל בלבנה, כעין מה שהזהירו חז"ל (בחגיגה טז.), שלא להסתכל בקשת. ולאפוקי ממנהג רוב העולם שנוהגים להסתכל בלבנה כשמברכין אותה במשך כל אמירת הברכה. אבל הנכון שלא להסתכל בה, אלא כשרוצה לברך יראה אותה תחלה, ואח"כ יעלים עיניו ממנה. 

גם בספר 'שיורי כנה"ג' (הגה"ט סי' תכו אות ה) כתב, שאמנם מפשט הלשון בטור ושו"ע היה נראה שמסתכל בה עד שיסיים כל הברכה, וכן נוהגים העולם. אבל שמעתי בשם ספר חרדים שכתב, שלא יסתכל בה אלא בשעת הברכה בלבד, ואח"כ אסור להביט בה, שהרמ"ה היה מזהיר מאוד על זה. 

בספר 'ארחות חיים' (הלכות ברכות סי' נז) כתב: נשאל רבינו אשר אשכנזי, איך מסתכלים בקשת כשמברכים, וחז"ל אסרו להסתכל בקשת? והשיב אין המסתכל כרואה, כי המסתכל מדקדק הרבה בהבטתו ומתבונן יותר מן הרואה, ולא אסרו אלא להסתכל, אבל ראיה בעלמא מותר. 
וכתב הרב 'ערוך השלחן' (סוף אות ה), שכן נוהגים ע"פ הקבלה.
 

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך