הבטחת הגמרא: "כך יהיה באחרית הימים"
(צילום: NataliAlba/shutterstock)

הבטחת הגמרא: "כך יהיה באחרית הימים"

מדוע מבול נקרא כך? מהי תיבת נח בימינו? הרב יהודה סעדיה בהתייחסות לפרשת השבוע, פרשת נח ולמבול שהיה ושקורה עכשיו בימינו "האמת תהיה נעדרת".

   
הבטחת הגמרא: "כך יהיה באחרית הימים"
(צילום: NataliAlba/shutterstock)
אא

גילונו חז"ל שהמבול נקרא כך בין היתר על שם ש"בלבל" את הכל ויצר "בלבול" גדול בעולם.
גם כיום ישנו מבול ברחבי העולם, מבול רוחני שהאמת בו נעדרת כפשוטו וכהבטחת הגמרא שכך יהיה בזמן עקבתא דמשיחא=אחרית הימים (מס' סוטה דף מט, סנהדרין דף צז)– האמת תהיה נעדרת! יהיה רב הבלבול על האמת, ההסתר יגבר, ומה יציל אותנו כיום מטביעה במי-המבול הרוחני? התיבה, תיבת נח

ובימינו תיבת נח היא להיות מוקף ומוגן ע"י הקירות של חיי תורה, שמירת המצוות בדרך התורה הקדושה, עסק התורה ולימוד המילים של התורה, התיבות של התורה, כיוון ש-תיבה=מילה, ולכן אמרו חז"ל "צוהר תעשה לתיבה" בא לרמז שתהגה כל מילה של תורה באופן ברור ומאיר כצוהר וזה בכלל ההגנה מפני מי המבול.

מרן פאר הדור הרה"ג עובדיה יוסף זצוק"ל, שלאחרונה מלאו לו 7 שנים לפטירתו ו 100 שנים להולדתו, אחד מיסודות ההצלחה של הרב הייתה ניצול הזמן, הוא חי בכל רגע את דברי דוד המלך ע"ה (תהילים קמד) "אדם...ימיו כצל עובר" ופירשו חז"ל "כצל עוף הפורח באוויר", הזמן "טס", וכן במדרש שמואל (פרק ה') "אין אבדה כאבדת הזמן" כל שניה זה פוטנציאל של עשיה ללא גבול,

והנה כל אדם מקבל מתנה מאת הבורא יתברך מדי יום 24 שעות של חיים שהן 1440 דקות, שהן  86,400 שניות, וכל שניה אפשר למלא אותה באיזו עשיה שנבחר ואין דבר נעלה יותר בבריאה מאשר ניצול הזמן ללימוד תורה שזו הרוחניות הגבוהה ביותר בעולם הזה ובעולם הבא!

אומר בעל ה"חפץ חיים" זצוק"ל שבכל שניה אפשר להגות יותר מ 3 מילים של תורה, בדקה 200 מילים, בשעה 12,000 מילים של תורה שכל מילה כל תיבה היא מצווה עליונה מן התורה הקדושה, ואין דבר בעולם שישווה לשכרה של תורה, וכמו שכתוב בתלמוד ירושלמי (מס' פאה) שאין דבר שישווה ללימוד תורה, ואפילו כל המצוות אינן שוות למילה של תורה שנאמר (משלי פרק ח) "וכל חפצים לא ישוו בה",

ובמיוחד לימוד תורה בטווח השעות אחר חצות לילה ועד עלות השחר שזהו הזמן המובחר ביותר ללימוד תורה, וכדברי דוד המלך ע"ה (תהילים קיט) "חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך", וכותב הזוהר הקדוש (פרשת לך לך דף פב) שזאת הסיבה שדוד המלך ע"ה זכה למלכות וחיי נצח עד ימות משיח וזהו זמן כה נעלה מכיוון שהקב"ה יורד בחצות לילה לגן עדן ממש להשתעשע עם הצדיקים וכל שערי שמים נפתחים אז

ומי שזוכה ללמוד תורה בזמן זה קול הלימוד שלו חשוב לפני הבורא יותר מכל השירות והתשבחות שאומרים מלאכי שרת למעלה (זוהר חדש) וכותב מפרש הזוהר ה"כסא מלך" שכל שעה שאדם לומד בזמן זה שווה ערך כאילו למד יום שלם וזו אכן מעלה ידועה שצדיקי האמת בכל דור גם בימינו אינם מוותרים על יום אחד ללא קימה בחצות לילה, אמירת תיקון חצות, ולימוד תורה מענג ועילאי שאין מרומם ממנו סביו של הבבא סאלי, ה"אביר יעקב" אבוחצירא זצוק"ל, אמר שאין עילוי גבוה יותר בבריאה לשכינה הקדושה מאשר לימוד תורה בשעות אלו אשרי הזוכה לכך

מסר מדהים מסופר בגמרא (מסכת סנהדרין דף קח) על ציפור בשם "אורשינה" ובלשון המקרא שמה "חול" שהייתה גם כן בתיבת נח, והנה, באחד הימים, רואה אותה נח נחבאת אל הפינה ללא אוכל, שואל אותה נח "אינך רוצה לאכול?" השיבה לו ציפור האורשינה "ראיתי שאתה טרוד, ולכן לא רציתי לצער אותך", השיב לה נח – מכיוון שחסת על זמני, יהי רצון שלא תמותי לעולם ואכן אמרו חז"ל (רש"י ועוד) שישנה כיום ציפור שנקראת "אורשינה" שאינה מתה לעולם חיה לנצח מדוע זכתה לשכר כה עצום? אלא מכיוון שהיא ידעה להעריך מה זה זמן, מה זו שניה זכתה לקבל מציאות שהיא מעבר לזמן אין גבול לשניות מידה כנגד מידה

אחד הערכים החשובים ביותר בניצול הזמן בחיי היהודי זהו מושג "זיכוי הרבים", להקדיש מזמני לעזור ולהועיל לסביבתי בדברים המוגדרים "זכויות" בעולם האמת, דהיינו תורה מצוות ומעשים טובים,

וכתב ה'חסד לאברהם': "אין חפץ ה' כי אם במי שמזכה את הבריות", וכן כתב בעל ה'רוקח': "אין זכות כמזכה הרבים", אפילו אדם פשוט ביותר, כיוון שהוא מזכה הרבים, מעלתו עצומה בשמיים ואין מצווה אדירה יותר מזו. אמרו חז"ל (אבות ה') "כל המזכה את הרבים - אין חטא בא על ידו". כלומר, ה' עוזר לאדם זה להינצל יותר מן החטא,

ובמיוחד כאשר אדם מזכה את הרבים בלימוד התורה זוכה לסייעתא דשמיא ומעלות עצומות, כמו שאומרת הגמרא (בבא-מציעא דף פה) "כל המלמד את בן עם הארץ תורה - אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה - מבטלה בשבילו" בכוחו לבטל אפילו גזירות שגזר בורא עולם בכבודו ובעצמו וכן כתוב בזוהר הקדוש (פרשת תרומה דף קכח): שאילו היו יודעים כמה גדולה ועצומה הזכות של קירוב רחוקים היו רודפים אחריו כרודף אחר החיים ממש

ועוד כתב שם בזוהר הקדוש מהו שכרו הגדול של מזכה הרבים: "...זוכה לראות בנים לבניו, וזוכה בעולם הזה וזוכה לעולם הבא, כל בעלי הדינים לא יכולים לדון אותו בעולם הזה ובעולם הבא, נכנס בשנים עשר שערים בשמיים...ועליו נאמר (תהילים קיב) "גיבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך, הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד"

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך