מסר לאולפן
בצל הקורונה - הערב יציינו בעולם היהודי את יום פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
(צילום: מאיר אלפסי)

בצל הקורונה - יציינו בעולם היהודי את יום פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

בעולם היהודי יציינו הערב שבע שנים להסתלקותו של מרן הרב עובידה יוסף זצ"ל. בשל מגבלות הקורונה רק בודדים יעלו לקברו שבסנהדריה המורחבת בירושלים

   
בצל הקורונה - הערב יציינו בעולם היהודי את יום פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל
(צילום: מאיר אלפסי)
אא

הערב אור לג' חשון ימלאו שבע שנים להסתלקותו לשמי רום של מרן הראשון לציון פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל מחזיר עטרה ליושנה. רבם ומנהיגם של אלפים ורבבות מבני עדות המזרח ונשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס.

בעקבות המצב רק בני המשפחה המצומצמת יעלו לציונו בבית החיים סנהדריה בירושלים להעתיר ולהתפלל לרחמי שמים מרובים לישועת הכלל והפרט, ותפילה מיוחדת להסיר כל מגיפה ומחלה.

בימים אלו נערכות בכל אתר ואתר עצרות התעוררות לזכרו הטהור בהתאם להגבלות, כשהרבנים מעלים על נס את תרומתו ההיסטורית של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל למען כלל ישראל, בהיותו עמוד התווך של יהדות המזרח, ואלפים התקרבו בזכותו לתורה ויהדות.

מרן הרב עובדיה הרב יוסף כינה את דורו "דור החופש והדרור", דהיינו דור שרבים מאנשיו אינם רואים עצמם מחויבים להלכה ולסמכות הרבנית. במציאות זו ערך הרב יוסף הבחנה בין חילונים להכעיס, לבין "חילונים" שראה, למשל, במצרים, אשר לצד מחויבות פרקטית חלשה או לא מלאה, הייתה להם אמונה חזקה באלוהים ובחוקי התורה: "וידעתי בבירור בהיותי במצרים, כי הרבה מן האנשים הללו (העובדים בשבת לצורך פרנסתם), בצאתם מן העבודה, נזהרים שלא לחלל שבת, וכן אינם מעשנים בשבת וכיוצא בזה. וחלק מהם מתפללים בשבת במניין הראשון כדי להגיע למקום עבודתם בזמן, ובמסתרים תבכה נפשם על שהם מוכרחים לחלל שבת לצורך פרנסה" (יביע אומר, יו"ד סימן י"א, עמוד קצ"ז).

את ה"מסורתיים" ביקש הרב יוסף לקרב, כל זאת, בין השאר, בעזרת פסיקה מקילה. למשל, בפסיקתו כי מחללי שבת אינם בחזקת מומרים לכל התורה, דהיינו אינם בחזקת גוי, ולכן אם נגעו ביין אינם פוסלים אותו בניגוד לדעת פוסקים חרדים אחרים.

התייחס בשלילה לחילונים נעדרי אמונה לחלוטין. עוד אמר: "מי שחושב מחשבות אוון על בחורי הישיבות וקורא אותם פרזיטים, הוא מנוול, אפיקורוס... מותר להרוג אותו".

לעיתים התבטא הרב גם כנגד לבוש לא צנוע בקרב החילונים. בשו"ת יביע אומר, אף העלה את הסברה שלפיה חיילי צה"ל במלחמת יום הכיפורים נהרגו בשל עוונותיהן של בנות הלובשות חצאיות קצרות. וכך אמר: "ראיתי לנכון להסביר בקצרה חומרת הדברים בלבישת חצאיות קצרות כאלה, כי מלבד המכשלה הגדולה שנגרמת לאנשים המסתכלים בבנות הלובשות חצאיות קצרות בגילוי שוק וירך, ובהכרח מלבוש שחץ זה מושך תשומת לב, ועין רואה והלב חומד, ומגרות יצר הרע באנשים, ומה יעשה אותו הבן ולא יחטא... הנה בעוונותינו הרבים אלפי בחורים של צה"ל נהרגו במערכה של מלחמת יוהכ"פ האחרונה, הי"ד, ומי יודע אם לא בעוון החמור הזה" (שו"ת יביע אומר, חלק ו', יו"ד, סימן י"ד).

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך