X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
מהי התכלית של מגפת הקורונה?
(צילום: Agateyay/shutterstock)

מהי התכלית של מגפת הקורונה?

הרב יהודה סעדיה בטיפ מיוחד לגולשי אתר ערוץ 2000: איך להתחיל את חיינו ברגל ימין? מה הדבר הנכון לעשות על פי תורתנו הקדושה? "הכל הולך אחר הראש". מדוע עם ישראל הוא העם המיוחד ביותר? עם סגולה וגם מה תכלית מגפת הקורונה שהגיעה לעולם?

   
מהי התכלית של מגפת הקורונה?
(צילום: Agateyay/shutterstock)
אא

"בראשית ברא אלוקים...יום השישי ויכולו..." מתחילים מבראשית, לאחר שעברנו ימים נוראים ועצומים, ראש השנה, כיפור, סוכות, זכינו לסיים את התורה בשמיני עצרת-שמחת תורה, והנה כעת אנו שוב מתחילים מבראשית, הפרשה הראשונה בתורה הקדושה, ואין זמן מתאים יותר מזה להתחיל מבראשית גם בחיים הפרטיים שלנו,

הכל הולך אחר הראש, ואין חשוב יותר מהתורה הקדושה להתחיל ברגל ימין, קודם כל תורה, קביעות עיתים לתורה, וכמה שיותר תורה, וכפי שמסופר בפרשת וייגש שכאשר יעקב אבינו ע"ה שלח את יהודה למצרים "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו..." מה פירוש "להורות לפניו"?

כותב שם רש"י בשם המדרש "לתקן לו בית תלמוד", דבר ראשון שהורה יעקב אבינו לבנו- תדאג לתורה, הדבר החשוב ביותר בחיים זה להיות מחובר לתורה הקדושה שהיא האוצר הגדול ביותר עלי אדמות, היא תכלית הבריאה, היא החיבור שלנו לאבינו שבשמים, היא החיים, היא הרפואה, היא ההגנה שלנו,

היא השמחה שלנו, היא כל העולם שלנו, ולכן, גם אנחנו נעשה בדק בית ונטכס עצות כיצד להתחיל את השנה עם כמה שיותר זמן של לימוד תורה, ובכלל זאת לימוד בהלכה לדעת המותר והאסור, להשמיע בבית שיעורי תורה, שקירות הבית יספגו קולות של תורה אשר מכניסה עימה ברכה לבית שלנו, להתחיל מבראשית מצוידים בהרבה תורה והרבה אמונה,

"חדשים לבקרים רבה אמונתך" (איכה ג), זה הכח שלנו עם-ישראל, וכמו שכותב רש"י מיד בתחילת הפרשה- "מה טעם פתח בבראשית? משום כח מעשיו הגיד לעמו...", ללמד שבחר בנו מכל העמים לתת לנו את ארץ ישראל, ואכן עם ישראל, העם היהודי, הוא עם הפלא. אם נתבונן מעט בתמונת המצב כיום, נגלה שעם ישראל מונה כ-15 מיליון מתוך כ-7.8 מיליארד תושבי כדור הארץ, כלומר בסה"כ כ- 0.2 אחוז מאוכלוסיית העולם,

לא אחוז ואף לא חצי אחוז, אלא בסך הכל כחמישית האחוז מאוכלוסיית העולם, ועפ"י טבעו של עולם לא היו אמורים לשמוע עלינו כמעט כלל, אך ראו זה פלא עם ישראל הוא העם המדובר ביותר בעולם הנידון ביותר באו"ם הנרדף ביותר בעולם ולמרות כל זאת העם היהודי הוא המשפיע ביותר בעולם והמצליח ביותר בעולם אין ספק שעם ישראל הוא העם המיוחד ביותר בעולם עם הסגולה והוא התכלית של בריאת העולם, ומדוע?

כדי שיעסקו בתורה הקדושה וכפי שישנו רמז נפלא בפרשתנו בפסוק "יום השישי ויכולו השמים והארץ...", ויכולו לשון תכלית, תכלית בריאת העולם, "יום השישי" דרשו חז"ל כי זה בא לרמז על השישי בסיוון, ו' בסיוון, היום בו ניתנה התורה בסיני, ואם נספור בדילוג 7 אותיות החל מהאות י האחרונה של "יום השישי" נגיע לאות ש, עוד 7 אותיות- ר, עוד 7 אותיות- א, עוד 7- ל, והנה קיבלנו את השם "י-ש-ר-א-ל" 

מדהים כאן רמוזה כל תכלית בריאת העולם- עם ישראל העם הנבחר שיקבל את התורה בסיני, ילמד בה, יעסוק בה, יקיים את הכתוב בה – ויצליח כי היא תכלית קיומו של העולם, וכפי שאומר הנביא ירמיה בשם בורא העולם (פרק לג) "כה אמר ה': אם לא בריתי (=ברית התורה) יומם ולילה- חוקות שמים וארץ לא שמתי".

פרשת השבוע היא הראשית והיסוד לכל התורה כולה, היא מכילה יסודות עצומים לחיים שלנו, תכלית הבריאה, הבחירה בין טוב לרע, שכר ועונש, גן עדן, הנחש=היצר הרע שלרגע עושה רושם שהוא פשוט רע כשמו, אך כבר גילתה לנו התורה הקדושה שתכליתו לטובה, כדברי המדרש (בראשית רבה פרק ט) על הפסוק "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" דרשו חז"ל "טוב" זה יצר הטוב, "מאוד" זה היצר הרע,

שתכליתו באמת לטובה לשפר אותנו, לייעל אותנו, לזכות אותנו בשכר טוב לעתיד לבא בעבור עמלנו, בין היתר עמל התורה, וכדברי התלמוד (קידושין דף ל) "כך הקב''ה אמר להם לישראל: "בניי, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה- אין אתם נמסרים בידו",

כי באמת הכל לטובה, כמו שאמר ר' עקיבא (מסכת ברכות דף ס) "כל מה שעושה הקב"ה- הכל לטובה" וכמו שנפסק בהלכה לכל יהודי (בשולחן ערוך אור"ח סימן רל סעיף ה) "לְעוֹלָם יְהֵא אָדָם רָגִיל לוֹמַר: כָּל מַה דְּעָבִיד רַחֲמָנָא- לְטָב עָבִיד", תרגום: "כל מה שעושה הקב"ה- לטובה עושה". 

ובוודאי שזוהי גם כן התכלית של מגפת הקורונה, תכליתה לטובה בין היתר לקרב את כל ישראל בצעדי ענק לאבינו שבשמיים, אמנם עלינו לעשות השתדלותנו להישמר מפניה "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", השתדלות גשמית להקפיד על כללי הזהירות, והשתדלות רוחנית ע"י תפילות, תשובה, צדקה, ריבוי זכויות,

קריאת תהילים, קריאת הקטורת, לברך "אשר יצר" בכוונת הלב שאמרו רבותינו שבכוחה למנוע חולי, ובוודאי שאין כמו לימוד התורה, עסק התורה והתמיכה בתורה להגן ולהציל מכל צרה שלא תהיה כדברי התלמוד (מס' סוטה דף כא), וכדברי הזוהר הקדוש (הקדמת הזוהר דף יא) "בא תראה כמה הוא הכח החזק של התורה וכמה הוא עליון על הכל, שכל מי שמשתדל בתורה- לא פוחד מעליונים ותחתונים, ולא פוחד מ-חולאים רעים של העולם משום שהוא אחוז בעץ החיים
שבת שלום

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך