הסטודנט שהפך לרב: "זה מוכיח לי שהתורה אלוקית"
(צילום: MagioreStock/shutterstock)

הסטודנט שהפך לרב: "זה מוכיח לי שהתורה אלוקית"

הרב מנחם וייס מספר על המפגש המיוחד בטכניון חיפה עם הסטונדט בשם גיל. באיזה פסוק צפונה כל התורה? וגם איך צריך לשנות את שם האדם לדעת מרן שר התורה הרב חיים קנייבסקי?

   
הסטודנט שהפך לרב: "זה מוכיח לי שהתורה אלוקית"
(צילום: MagioreStock/shutterstock)
אא

במסגרת "נפש יהודי" העברתי סידרת שיעורים בטכניון חיפה לסטודנטים, זה היה בבראשית, לאחר שמחת תורה. גיל פונה אלי אני אוהב צפונות בתורה, רמזים, גימטריאות, זה מוכיח לי שהתורה אלוקית ולא מעשה אדם, שאלתי אותו, היית בשמחת תורה בבית כנסת? אמר לי, כן. סיימנו הפסוקים האחרונים

"לכל האותות והמופתים אשר עשה משה לעיני כל ישראל", כן אומר גיל, ואחרי זה מה קראנו? גיל בתשובה, "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ", מה הקשר אני שואל, מי אמר שצריך קשר שואל גיל, אתה אוהב צפונות אני אומר, מי המציא את השעון החשמלי הראשון, גיל אומר הסקוטי היהודי אלכסנדר ביין ב-1840,

והשעון המכני הראשון, גיל אומר זה היה באירופה במאה ה14 ויש ויכוח בין שניים, אני שואל, ואתה יודע איך הויכוח הוכרע, לא. אומר גיל, שניהם הוזמנו לאולם השעון הונח על שולחן, עיני השניים כוסו במטלית שחורה, והמנחה הוציא את אחד הברגים מהשעון הענק מרובה הקפיצים והברגים, המטלית הוסרה, האחד גישש באפילה וניסה מזלו דקות ארוכות, ולא הצליח, השני בחיוך מנצח מראש, בדקה החזיר הבורג למקומו. והשעון החל קשקש מחדש,אמרתי לגיל,

"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ" מנין? מהפסוק האחרון, "לכל האותות והמופתים וכל היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל", מי שיכול להוציא בורג ולהחזירו, מעיד על ממציא ויוצר השעון, מי שיכול להפוך מים לדם, ולהכות הבכורים, ולקרוע את הים, הוא מעיד ש"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ". גיל היה מאושר גם רמז, וגם הוכחה, 

סיפרתי לגיל שאצל הגאון מוילנא זי"ע, היה פעם אחד המשכילים שאמר לגאון זי"ע, אומרים בשמך שכל התורה צפונה בששת ימי הבריאה, בראשית פרק א' אכן ענה הגאון זי"ע למשכיל, האיך? שאל, ענה לו הגאון גם בפסוק הראשון בבראשית יש את כל התורה כולה, שאל המשכיל, היכן מצוות פדיון הבן מרומז בפסוק הראשון בבראשית, ענה הגאון במילה הראשונה, בראשית ר"ת בן ראשון אחר שלושים יום תפדה, 

בבאר מים חיים מבאר שכשם שבראש האדם נכלל כל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו של האדם, כך גם במאמר הראשון בבראשית, הוא הראש והראשון ונכלל בו כל הבריאה, 

בבעל הטורים מביא שבפסוק הראשון בראשית יש 7 מילים ו-28 אותיות, בדיוק כמו בפסוק הראשון שבעשרת הדיברות, כמו כן ב"יהא שמיה רבא מבורך לעלם ולעולמי עלמיא" יש 7 מילים ו-28 אותיות, ועל זה נאמר בכלבו ובאבודרהם, כל האומר "אמן יהא שמיה רבה" בכל כוחו,

כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית, "וירא אלוקים את האור כי טוב ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך". והיכן האור שנברא ביום ראשון? אמר רבי אלעזר אור שברא הקב"ה ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיוון שהסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה, שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא, שנאמר "וירא אלוקים את האור כי טוב", "ואין טוב אלא צדיק", שנאמר "אמרו צדיק כי טוב" (חגיגה י"ב)

רבנן אמרי הבדילו הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעתיד לבוא, משל למלך, שהיתה לו מנה יפה והפרישו לבנו, (ירושלמי ברכות פ"ח)
בשם הבעש"ט שגנזו האור בתורה לשימוש הצדיקים שבכל דור ודור, הצדיקים שבכל הדורות יוכלו למצוא בתורה כל מה שיצטרכו לדעת בבחינת אורים ותומים, 
ובבעל הטורים מביא את האור בגימטריא בתורה ,613 כגימטריא תרי"ג. בספר דגל מחנה אפרים לנכד הבעש"ט מביא שגיס הבעש"ט זי"ע הרה"ק ר' גרשון

מקיטוב זי"ע קיבל מכתב מהבעש"ט זי"ע שראהו באחת השבתות בחו"ל, זה היה בעת מגורי הרה"ק ר' גרשון מקיטוב בארץ ישראל, וענה לו שהיה בעכו באותו שבת, שימש כמוהל. ולפי התוספות בגיטין ב' חציה של עכו נחשבת לחו"ל, האור הגנוז גונזו לצדיקים שבכל דור ודור, ומסיים 

בספר דגל מחנה אפרים שכמו כן ראה בעיניו ממש כמה וכמה מעשיות אשר קצרה היריעה מהכיל, ממה שראו אצל הבעש"ט הק' ענין זה, גיל מיודעינו התקדם מאוד ביהדות כיום הוא אברך חשוב באחד הישובים בצפון ונקרא שמו בישראל הרב גבריאל , לאחר שמרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א שינה השם, כתבנו השבוע בעמוד השני שדעתו של מרן שליט"א בעת שינוי השם, להתאים עד כמה שניתן השם המוחלף לשם הקודם, גיל וגבריאל מתחילים ומסתימים באותה אות.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך