הרב יהודה סעדיה: "ראיתי ישועות מעל הטבע"
(צילום: art_of_sun/shutterstock)

הרב יהודה סעדיה: "ראיתי ישועות מעל הטבע"

מה זוכה מי שמקשיב לצדיקי הדור? הרב יהודה סעדיה במאמר נפלא לשבת הקרובה, פרשת 'זאת הברכה': "השכינה בביתו של גדול הדור".

   
הרב יהודה סעדיה: "ראיתי ישועות מעל הטבע"
(צילום: art_of_sun/shutterstock)
אא

הפרשה האחרונה בתורה הקדושה, פרשת "וזאת הברכה", עוסקת כמעט כולה בתיאור הברכות שבירך משה רבנו את שבטי ישראל, ואכן כל הברכות נתקיימו אחת לאחת, ברכות שקבעו את עתידם של מיליוני יהודים בני ישראל לדורי דורות, כל מה שיצא מפי משה רבנו אדון כל הנביאים – התממש על דיוקו במציאות המוחשית, זהו כח הברכה כח שזכו לו במידה מסוימת, צדיקים מספר, מורמים מעם, שהקב"ה שותל אותם בכל דור ודור, וכלשון הגמרא (מסכת יומא דף לח)

"ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור", עליהם נאמר "צדיק גוזר והקב"ה מקיים", כדברי הפסוק בספר איוב (פרק כב) "ותגזר אומר ויקם לך", וכדברי המדרש (דברים רבה האזינו י'): "צדיק מושל יראת אלקים" (שמואל ב כג) – הצדיקים מושלים כביכול במה שהקדוש ב"ה מושל, כיצד?

כל מה שהקב"ה עושה הצדיקים עושין כיצד? הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, ואלישע פקד את השונמית… הקדוש ברוך הוא מחיה מתים, ואלישע החיה את בנה של השונמית, הקדוש ברוך הוא קורע ימים, ואליהו ואלישע קרעו ימים… הקדוש ברוך הוא מרפא...ואלישע ריפא...הקדוש ברוך הוא עוצר גשמים, ואליהו עצר את הגשמים…

הקדוש ברוך הוא מוריד את הגשמים, ושמואל הוריד את הגשמים…הקדוש ברוך הוא מוריד האש, ואליהו הוריד את האש…".
אמנם חשוב לציין שכח ברכתם אינו חלילה כח עצמי שלהם, אלא מתנה שחנן אותם ה' יתברך.

ולכן, כמה כדאי לנו להשקיע ולחפש את קרבתם של אותם צדיקים שבדורנו, כמחפש אחר מטמונים, להתברך מהם, לקבל את עצתם בכל דבר ועניין, בריאות ורפואה, מציאת הזיווג, פרנסה, שלום בית, ילודה וכו'

וכן חשוב לציין שהמדובר בצדיקי-אמת הידועים ומוכרים ע"י גדולי ישראל, ובמקביל לברכתם יש לעשות תשובה עצמית ולתקן דרכינו ואז נהיה כלי הראוי להכיל את ברכתו של הצדיק.


השכינה – בביתו של גדול הדור
חיים אנו בדור של הסתר, אך חשוב לזכור שהקב"ה נמצא עמנו תמיד, גם בימי גלותנו, וכלשון הגמ' (מגילה כט) "רבי שמעון בן יוחאי אומר 'בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב''ה, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן", והיכן הוא מקום מושבה של השכינה הקדושה? אומרת הגמ' בהמשך "ואהי להם למקדש מעט" אמר רבי יצחק - אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות ולמדנו שככל ששומרים יותר על קדושת בית הכנסת וביהמ"ד זוכים שם להשראת שכינה גדולה יותר 
ומחדש לנו רבי אלעזר שם בהמשך הגמ' חידוש עצום – היכן הוא ה"מקדש מעט" בימינו בו שורה השכינה הקדושה ממש? – "בבית רבינו" כלומר בביתו של גדול הדור ונשיא הדור כמו שרש"י כותב שם רבינו='רב' שהיה גדול הדור בגלות בזמן הגמרא. 

וכן גדולי ישראל שבכל דור ודור, בשל התמדתם המופלאה בתורה מתוך קדושה יתירה זכו למעלות רוחניות נשגבות וכמו שכותב החזון איש "רוח הקודש היא יגיעת העיון ברוב העמל עד שמתווסף בו דעת ותבונה בלתי טבעי". וכן כתב הרמב"ן "אע"פ שניטלה נבואת הנביאים שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך החכמה לא ניטלה, אלא יודעים האמת ברוח הקדש שבקרבם". 

וזכינו בדורות האחרונים לענקי עולם כ- 'בבא סאלי' , 'החזון איש', 'הסטייפלר', הרב מרדכי אליהו, הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, וכן בדורנו זכינו לגדולי דור בהם שר התורה הרה"ג הרב חיים קנייבסקי שליט"א, ומעיד אנכי עלי ועל משפחתי ובני ביתי, זה כבר כשני עשורים שאנו זוכים לבקר בחצרו ולהתייעץ עמו עשרות פעמים, וזכינו לחזות בעינינו ולשמוע באוזנינו הדרכה והכוונה שהובילה להצלחה וישועות ממש באופן פלאי מעבר לגדר הטבע

ואספר מקרה שהתרחש עם אחי ובשרי הי"ו. לפני כ 15 שנים הוא בא בברית הנישואין בשעה טובה עם זוגתו שתחי', ולמה מחכים לאחר החופה? – לזש"ק – לילדים, ובכן, הזוג הטרי החלו את חייהם המשותפים בדירה שכורה בעיר פ"ת, החודשים עוברים, השנים חולפות, בפתחה של השנה השישית לנישואין, והילודה משום מה מתעכבת לבא.

אין מילים לתאר את הצער, מה לא ניסו, לאן לא פנו לעזרה, אך הישועה לא נראתה באופק. והנה, באחד מן הימים, אח נוסף שלנו מציע לו לבא להתברך מאחד מגדולי הדור, הרה"ג הרב קנייבסקי שליט"א בעיר בני ברק, ואכן בתוך מס' ימים הם מוצאים את עצמם מצטופפים בתוך שורה ארוכה של אנשים בכניסה לביתו של גדול הדור ברחוב רשב"א 23 בעיר ב"ב, כאשר הגיע תורם הם ניגשו לכבוד הרב, אחי עוד לא הספיק לפצות את פיו,

הקדים אותו הרב ואמר לו מילה אחת "מזוזות", אחי לא הבין למה הרב אמר זאת ומה זה קשור אליו, ולכן שוב ניסה לפתוח את פיו ולשפוך שיחו, עוד לא הספיק לשאת דברו והרב שוב חזר על המילה "מזוזות", אחי, נבוך ומבולבל, עדיין לא מבין את פשר הדברים, מקבל טפיחת שכם מהגבאי המסמנת לו להתקדם קדימה, אחי הנוסף שהתלווה אליו אמר לו "הרב מתכוון שנבדוק מזוזות, בא נלך לביתך ופשוט נבדוק את המזוזות".

ואכן, בתוך זמן קצר הם הגיעו לדירה השכורה בעיר פ"ת, אחי הוריד את המזוזה הראשית בכניסה לבית, פותח את מכסה המזוזה, ומה הם נדהמו לראות בפנים? – ריק אין מזוזה פלסטיק חיצוני בלבד ללא קלף מזוזה כלל בית בלי מזוזה איך הרב ידע זאת בלי שאחי הוציא מילה מפיו? פלא פלאים

אחינו הנוסף שהיה אתו, שהוא "במקרה" סותם סת"ם, התקין לו מזוזה במהרה, ולא יאומן כי יסופר –  בתוך זמן קצר, הכלה המייחלת לישועה אכן נפקדה סוף סוף, ולאחר 9 חדשים ילדה בשעה טובה תאומים מקסימים שהם כיום האחיינים החמודים שלי. 
מדי פעם אנחנו אומרים לאחינו בהומור – אתה זוכר של מי הילדים האלה – "הילדים של הרב קנייבסקי" 

שבת שלום

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך