תרומות
`
קשה לכם לצום? 7 עובדות שיעזרו לכם להמשיך
(צילום: FOTOKITA/shutterstock)

צום גדליה

קשה לכם לצום? 7 עובדות שיעזרו לכם להמשיך

שעת צהריים ביום חם מעוררת קושי גובר לסיים את הצום. לפניכם 7 עובדות מה'פלא יועץ' שיתנו לכם כח לסיים את הצום: מה זוכה מי שמתענה כראוי?

   
קשה לכם לצום? 7 עובדות שיעזרו לכם להמשיך
(צילום: FOTOKITA/shutterstock)
אא

במסכת תענית חז"ל משבחים את מי שצם, עד כדי הגדרת המתענה כקדוש: "כל המתענה – נקרא קדוש".

רבינו ה'פלא יועץ' רבי אליעזר פאפו זיע"א מצטט את דברי המקובל מחבר הספר "ציפורן שמיר", כי אדם שצם זוכה ל-7 מעלות רוחניות עצומות:

1. "היצר הרע לא יכול לשלוט במי ששרוי בתענית, והוא סוד הקרבן וחלבו ודמו העולים לריח ניחוח, כמו שהאריכו בזהר הקדוש פרשת שמות.

2. "על ידי תענית יבוא לידי ענווה, כי יכיר מה הוא האדם, שבמניעת מעט פת ייתש כוחו.

3. "השרוי בתענית אינו בא לידי ניסיון, כי השם יתברך רואה שהוא מנסה עצמו בתענית.

4. "נקרא גיבור הכובש את יצרו, וראוי שתשרה עליו שכינה.

5. "אין לו מקטרג ותפילתו נשמעת.

6. "אם חייב ייסורים - הוא מראה שמקבלם מאהבה.

7. "יש מלאכים שאינם יכולים לעלות אלא בכוח תענית בני אדם.

בעל ה'ציפורן שמיר' מבטיח כי "כל המעלות האלה ויותר מהמה הינו אם בתענית יפשפש במעשיו ויחזור בתשובה ויתענה לכפרה".

מי היה גדליה בן אחיקם? צפו

(צילום: FOTOKITA/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך