X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
חומרת הדיבורים בבית הכנסת
(צילום: Roman Yanushevsky/shutterstock) אילוסטרציה

סכנה: בתי הכנסת שאסור להתפלל בהם

ידוע שבבית הכנסת לא מדברים דברים בטלים. האדם צריך להקפיד על הדיבור. מה יעשה האדם שרוצה לדבר עם חברו בכל זאת? ומה אמרו חז"ל על אותם אנשים המדברים בבית הכנסת?

   
חומרת הדיבורים בבית הכנסת
(צילום: Roman Yanushevsky/shutterstock) אילוסטרציה
אא

שאלה: בבית הכנסת בו אני מתפלל ישנם כמה אנשים שלצערנו מדברים שיחות חולין באופן קבוע, האם נכון יותר לעבור להתפלל בבית כנסת אחר שבו שומרים על כבוד המקום? ומה הדין לאישה המתפללת בעזרת הנשים?

תשובה: למדנו שהכח החזק ביותר הנמצא בידנו הוא כח התפילה זהו האוצר שלא יסולא בפז שהפקיד בידנו בורא העולם, ואתו אפשר לפעול גדולות ונצורות, לבטל גזרות, לברוא רפואות, למלא משאלות, לזכות לעושר רוחני וגשמי, ולפעול ישועות ממש, לנו ולכל ישראל, ולכן עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי שהתפילות שלנו תתקבלנה בשמיים בדלתיים פתוחות וברצון, ותפעלנה את פעולתן במירב ההצלחה האפשרית.

אומרת הגמרא (ברכות דף ו) "אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת", וכן פסק הרמב"ם (הלכות תפילה פרק ח), ובחסדי השם יתברך זוכים אנו לפחות שלוש פעמים בכל יום, שחרית מנחה וערבית, להתקבץ בבתי כנסיות ולהרים תפילותינו לפני אדון הכל.

והנה, גילו לנו רבותינו (כמובא בספר 'אור צדיקים' לרב מאיר פאפירש זצ"ל, 'אור ישר', ועוד), שאם חלילה אדם מדבר שיחות חולין בבית הכנסת, גם שלא בזמן התפילה, מכבוד השכינה השורה במקום הקדוש 24 שעות ביממה, הרי שהוא נוהג ביזיון בקדושתו יתברך, ובזאת פשוט מגרש את השכינה הקדושה מבית הכנסת, וכמו שאומרת הגמרא (סוטה דף ה) "אמר הקב''ה 'אין אני והוא יכולין לדור בעולם'",

וכתב בספר 'יערות דבש' (לר' יונתן אייבשיץ זצ"ל חלק א דרוש ד) על הפס' (איכה ג) " סַכּוֹתָה בֶעָנָן לָךְ מֵעֲבוֹר תְּפִלָּה" – שע"י שיחה בטילה בבית הכנסת וכש"כ בעת התפילה – אדם יוצר בעצמו ענן המונע מהתפילות לעלות לפני אבינו שבשמיים, ולכן התפילות לא מתקבלות

והוא הדין באישה, מכיוון שלמדנו שלרוב ככל הפוסקים ישנה קדושה גם בעזרת הנשים, ולרבים מהם הקדושה שווה לקדושת בית הכנסת, לכן גם בעזרת הנשים אין לשוחח בשיחות חולין ודברים בטלים כי הם המונע הגדול מן התפילות מלהתקבל.

אמנם כתבו הפוסקים (ע' באור הלכה אור"ח ס' קנא) שאפילו אם התבצעו בבית הכנסת עברות חמורות אין בכך לבטל את קדושת בית הכנסת ומותר להמשיך להתפלל שם, אך עניין קיבול התפילות זהו נידון אחר.

שאלו את הגאון הרב בן ציון מוצאפי שליט"א האם להתפלל במקום שמדברים שם "קצת" שיחות חולין? השיב להם הרב שליט"א – "לברוח משם כי סכנה להתפלל שם".

יהודי שומר תורה ומצוות המתגורר בארצות הברית פנה לרב שלו ובישר לו בצער שלאשתו גילו ל"ע את המחלה, ושאל את הרב מה לעשות כדי להציל את המצב? השיב לו הרב – "תתפלל"!, אמר לו אותו יהודי שהוא בוודאי מתפלל בכל כוחו, שאל אותו הרב "בבית הכנסת אצלכם מדברים בתפילה?"

ענה לו אותו יהודי שלצערו אכן כך, אמר לו הרב "אם כך אין לי מה לעזור לך, מכיוון שהדיבורים הללו מונעים מהתפילות להתקבל בשמיים, אם אתה רוצה להיוושע עליך לעבור להתפלל במקום אחר", אותו יהודי אכן עבר לשאת תפילותיו בבית כנסת אחר, וברוך השם באורח פלא אשתו הבריאה ממחלתה.

אמנם, הנכון הוא לכתחילה לא לעבור לבית כנסת אחר, ולהמשיך להתפלל בבית הכנסת הקבוע שלך בו אתה רגיל מימים ימימה, אלא שיש לעשות כל שביכולתנו לתקן הדבר ע"י פניה לרב בית הכנסת ולגבאים שיוכיחו בנועם ובלשון רכה את המדברים שיחות חולין, או לחזק את כלל הציבור הקדוש בזהירות בכבוד המקום, ובכך אתם מזכים את שאר המתפללים שתתקבלנה תפילותיהם לרצון לפני אבינו שבשמיים.

שנה טובה ושבת שלום.  

הרב רביד נגר - חומרת הדיבורים בבית הכנסת. צפו

(צילום: Roman Yanushevsky/shutterstock) אילוסטרציה

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך