X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
הרב יהודה סעדיה: כיצד זוכים לפתיחת שערי שמיים?
(צילום: Julia Ardaran/shutterstock)

הרב יהודה סעדיה: כיצד זוכים לפתיחת שערי שמיים?

בימים אלו יהודים בכל רחבי העולם מרגישים קירבה מיוחדת לקב"ה יותר מכל זמן אחר שבשנה. המונים מבקשים ומתפללים לישועות אך השאלה היא כיצד זוכים לפתיחת שערי שמיים וקיבול התפילות?

   
הרב יהודה סעדיה: כיצד זוכים לפתיחת שערי שמיים?
(צילום: Julia Ardaran/shutterstock)
אא

בימי התעוררות אלו, ימי הרחמים והסליחות, אנו זוכים לפקוד יותר את שערי "בית מקדש מעט" של ימינו, שערי בית הכנסת,  ולבקש על נפשנו, על בני ביתינו, ועל עם ישראל בכלל - "רחמנא, פתח שמיא לצלותן, בדיל ויעבור"... "אלוקינו שבשמים, שמע קולנו וקבל תפילתנו ברצון"... "ונקרא, ואתה תעננו" וכו', המטרה היא אחת – פתיחת שערי שמיים לתפילותינו, שנזכה להיות מבורכים בשנה טובה וחיים טובים, העמוסים בישועות ובשורות טובות, רפואה שלימה, ברכה והצלחה לנו ולכל ישראל.

והנה, כאשר נתבונן בספרים ובכתובים, הרי שהדברים מבוררים ללא סייג שכאשר באים לבית הכנסת לתפילה – מתפללים ו - נענים זהו פשוט "חוק טבע" שחקק הבורא בעולמו, וכך אומר המדרש (קהלת רבה ט) "בשעה שישראל נפטרין מבתי כנסיות ומבתי מדרשות בת קול יוצאת ואומרת "לך אכול בשמחה לחמך, כבר נשמעה תפלתכם לפני כריח ניחוח", סל הברכות יושב ומצפה לנו בבית הכנסת כמו שאומר המדרש (דברים רבה ז) "אמר הקב"ה, לא דייך שאתה מקבל פני השכינה בבית הכנסת, אלא שאתה יוצא משם טעון ברכות, שנאמר (משלי ח') כי מוצאי מצא חיים ויפק רצון מה' ".

"הרחב פיך ואמלאהו" (תהילים פא) – הרחב פיך בתפילה ואמלא משאלות ליבך לטובה", נכנסים לבית מקדש מעט – בית הכנסת, מתפללים ונענים
אך הנה, המציאות טופחת על פנינו שלא כך הם פני הדברים, עינינו הרואות בכל יום לא מעט יהודים שאכן באים לבית הכנסת, מתפללים ואף זועקים, אך לא נענים, מדוע?

ובכן, כבר גילו לנו חז"ל כי ישנן סיבות המעכבות את התפילה כגון נטילת ידיים, ניקיון הגוף, טהרת מקום התפילה, כוונת הלב, ביטול תורה, תשובה, ועוד, כאשר הרמב"ם מנה בספרו (משנה תורה, ספר מדע, הלכות תשובה פרק ד) 24 דברים המעכבים את התשובה.
אמנם, ישנו עיקר אחד גדול החוסם בעד תפילותינו מלהתקבל – שמירת כבוד בית הכנסת

אומרת הגמ' (ברכות דף ו) שאין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת מכיוון שהקב"ה ושכינתו מצויים שם, אולם, כאשר לא נזהרים בשמירת כבוד המקום ובעיקר מדברים שיחות חולין במקום הקדוש, גם שלא בזמן התפילה וכ"ש חלילה בזמן התפילה, הרי שבזאת עלולים לגרש את השכינה הקדושה מהמקום הקדוש ואז התפילות פשוט אינן נענות מכיוון שהתפילה היא פרוזדור לשמים, וע"י שהאדם מדבר שיחה בטילה בבית הכנסת וכש"כ בעת התפילה הרי שהוא יוצר ענן המסכך ומונע מהתפילה לעלות

לכן נקבל על עצמנו קבלה אמיתית החל מהיום לקדש את שהותנו בבית הכנסת ובית המדרש רק לדברי תורה ותפילה, נכבה את המכשיר הסלולארי לפני הכנסנו למקום הקדוש, ונראה ישועות בע"ה

מספר הרב אלימלך בידרמן שליט"א על אברך שסבל נורא במשך שנים מקרע בעור התוף באוזנו. ערב ראש השנה של שנת תשע"ה האברך סיפר לרבו שהוא אינו יכול לסבול יותר והוחלט על ניתוח לאחר החג. בינתיים, האברך זעק מקירות ליבו בתפילות ראש השנה וקיבל קבלה של אמת – לא לדבר בבית הכנסת שיחות חולין, וכך אמר בתפילתו – כשם שאני מקבל לסתום פי משיחות חולין בבית הכנסת,

כך בבקשה ממך בורא העולם - תסתום לי את החור באוזני והלא יאומן כי יסופר אכן קרה - לאחר החג האברך נתבקש לעשות צילום אחרון לפני הניתוח, והרופא וכל הנוכחים לא האמינו למה שראו עיניהם - החור באוזנו של האברך נסתם באורח פלא "לא יכול להיות נס רפואי!", הלא יאומן הפך למציאות ע"י הבורא הכל יכול

שנה טובה ושבת שלום

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך