מסר לאולפן
חשיבות השבת הקרובה על פי צדיקי הדורות: ניצבים וילך
(צילום: Brzostowska/shutterstock) אילוסטרציה

לקראת שבת

חשיבות השבת הקרובה על פי צדיקי הדורות

לפניכם ליקוט מדברי צדיקי הדורות בשבח מעלת השבת הקרובה פרשת 'ניצבים וילך', השבת האחרונה לשנת ה'תש"פ.

   
חשיבות השבת הקרובה על פי צדיקי הדורות: ניצבים וילך
(צילום: Brzostowska/shutterstock) אילוסטרציה
אא

בספר 'באר מים חיים' כתב: כל הנגזר ונקבע על כל באי עולם בראש השנה – הנה הכל נחקק, נעשה ונמשך בשבת שלפניו.
בספר 'מטה אהרון' כתב: לפי שמעשיו של אדם בשבת האחרונה של השנה, קובעים בשמים כיצד תראה כל השנה הבאה עלינו לטובה.

הגאון הקדוש בעל ה'ישמח ישראל' כתב: כל השומר את השבת האחרונה של השנה בקדושה וטהרה – מתקן בזה את כל אשר פגם בכל שבתות השנה שעברה.
כתב בעל ה'דרוש דרש' (עמ' י'): לפי רמת הזהירות בשמירתה של השבת האחרונה של השנה, כן קובעים משמים למפרע את רמת הזהירות של כל שבתות השנה שחלפה. אם השבת האחרונה נשמרה בדרגה גבוהה, נחשב לו שכל שבתות השנה האחרונה נשמרו באופן זהה, וחלילה להיפך.

כתב בעל ה'ברך משה': אדם המקבל על עצמו לעבוד את ה' כראוי בשבת האחרונה של השנה, זוכה להיכתב בספר החיים, שיוכל לעסוק בתורה ובמצוות כראוי כל השנה".

אנחנו נמצאים רגע לפני השבת האחרונה! מה צריך לעשות? צפו

(צילום: Brzostowska/shutterstock) אילוסטרציה

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך