בדיקת תפילין ומזוזות והאם הנחת תפילין באופן תדיר פוטרת בדיקה?
(צילום: yosefus/shutterstock)

בדיקת תפילין ומזוזות: האם יש חובה?

כל כמה זמן יש חובה לבדוק את התפילין והמזוזות? מהי מטרת הבדיקה? האם הנחת תפילין באופן תדיר פוטרת בדיקה? ולמה דווקא בחודש אלול? הרב נתנאל חיים שרון משיב.

   
בדיקת תפילין ומזוזות והאם הנחת תפילין באופן תדיר פוטרת בדיקה?
(צילום: yosefus/shutterstock)
אא

חובה על כל אדם לבדוק את מזוזות ביתו פעמיים בשבע שנים, דהיינו כל שלוש וחצי שנים, ומכיון שחודש אלול הוא זמן פשפוש המעשים, לכן טוב לבדוק המזוזות פעם בשלש שנים בחודש אלול (שו"ע יו"ד סי' רצא ס"א, אורל"צ ח"ד עמ' כא).

בדיקה זו אינה על צורת האותיות, חסרות ויתרות או דיבוק האותיות, שהרי בדיקה זו נעשתה לפני שקבע את המזוזות, אלא החשש הוא שמא נקלפו או נשברו אותיות מחמת לחות או חום, ולכן עיקר הבדיקה צריכה להיות שכל האותיות שלמות, ודי בכך. ומשום כך אין צריך למסור את המזוזות לבדיקת סופר או מחשב, אלא כל אחד יוכל לבדוק את מזוזות ביתו בעצמו, שיעבור מילה אחר מילה ויראה שהאותיות שלמות, ובכל ספק ישאל מורה הוראה.

לעומת זאת, תפילין שהוחזקו בכשרות, אינם צריכים בדיקה לעולם, לפי שמניחם תדיר (הנחת תפילין בכל יום), הרי שהאויר שולט בהם ואין חשש עיפוש. ואם אינו מניחם אלא לפרקים, צריכים בדיקה פעמיים בשבע שנים (שו"ע סי' לט ס"י). אך אם יש ריעותא מסויימת, כגון שהונחו במקום לח או שהיה זמן ממושך בשמש, ובכלל זה ברכב סגור בימים חמים, יש לבודקם.

אולם מנהג חסידים ואנשי מעשה לבדוק גם את התפילין וגם את המזוזות כל שנה בחודש אלול (יחוה דעת ח"א סי' מט, חזו"ע ימי"נ עמ' כו).
ויש אומרים שבזמנינו שפרשיות התפילין נכתבות בהידור רב, אין נוהגים לבודקם כלל ללא סיבה מיוחדת, ואדרבה בדרך כלל מצויות תקלות דווקא לאחר שנפתחו ונסגרו שוב (הליכות שלמה, תפילה פ"ד הכ"ו). וכמדומה שכך הוא המנהג הרווח כיום (הליכות מועד עמ' נח).

הרב חגי צדוק - מצוות הנחת תפילין. צפו

(צילום: yosefus/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך