מסר לאולפן
החתם סופר בגילוי מדהים מלפני 180 שנה
הרב משה סופר (שרייבר) החתם סופר זקוצ"ל

לקראת שבת

החתם סופר בגילוי מדהים מלפני 180 שנה

הרב מנחם וייס לקראת השבת הקרובה, פרשת ניצבים וילך מביא את סיפורו האישי שקרה לו לפני כמה שנים כשהוזמן לשוחח עם אסירים בכלא הדרים: "האמא, זועקת ובוכה, מה איכפת לך". הרב חושף גם גילוי מדהים מהרב משה סופר (שרייבר), החתם סופר מלפני 180 שנה.

   
החתם סופר בגילוי מדהים מלפני 180 שנה
הרב משה סופר (שרייבר) החתם סופר זקוצ"ל
אא

המדרש בקהלת משל לכת של ליסטים שחבשן המלך בבית האסורים, וחתרו מחתרת פרצו וברחו, ונשאר אחד שלא ברח, בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה והאיש עודנו עצור, הכה אותו, אמר לו טיפש, והרי המחתרת חתורה מתחתיך, והאיך לא ברחת? אלול מחתרת לכל אחד מאיתנו לברוח מבית הכלא, האיך לא נברח? ואם בבית האסורים עסקינן.

 אספר לכם לפני שנים זיכה אותי רב השב"ס הצדיק רבי גבריאל עזרא, לשוחח לפני אסירים ושבורי לב בכלא הדרים, כשהגעתי, בכניסה הגיעו משפחות לבקר את יקיריהם בכלא, עמדה קשישה בכניסה והסוהר בדק בכליה ומצא סיגריות ממתקים וכדומה לבנה היקיר המבלה מאסר ותיקון בבית האסורים, אסר לה להכניס.

האמא, זועקת ובוכה, מה איכפת לך קצת ממתקים לבני אהובי! פניתי הצידה והרמתי עינים לאבינו שבשמים, ריבונו של עולם ראה והביט באמא האומללה שמתחננת לקצת ממתקים לבנה הסורר, ואתה אל מלא רחמים על בניך האהובים, נזכרתי בדבריו המתוקים של מורי ורבי הרה"ק הנתיבות שלום זי"ע, "היום הרת עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים אם כבנים אם כעבדים",

האדם נשפט היה אומר הרבי זי"ע האם הוא כבן אצל הקב"ה או כעבד. גם על זה נשפטים, לפעמים אומר האדם לעצמו כבר שנים שאני חוזר בתשובה, ונופל במהלך השנה, אז מה שווה התשובה השנה, אבל באם האדם יש לו תחושת בן, אפשר לבקש מאבא סליחה מאות פעמים ואבא תמיד יסלח, ונסיים בדבריו החוצבים להבות אש של המגיד הצדיק רבי ראובן קרלשטיין זצ"ל וכך היה מספר..

הזמינו אותי לדבר בבית ספר ושלחו לי מונית, המונית הגיע לשער ורצה להתקדם עם המונית בתוך רחבת בית הספר הפנימית, כי ההליכה היתה לי קשה מאוד, הנהג צפר לשני נערים שעמדו בשער הכניסה והפריעו למעבר המונית, והם התעלמו, כך מספר פעמים הנהג צופר והם מתעלמים, ואז הנהג מוציא את ראשו ואומר לנערים, אני צופר אתם לא שומעים, אנחנו שומעים, אומר אחד הנערים. ואז הנהג איבד סבלנותו ושאג, טיפש אם אתה שומע זוז כבר, וכך היה רבי ראובן הצדיק זועק, השופר זועק ושואג וקורא לנו "עורו ישנים משנתכם וקוצו מתרדמתכם חיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה".

שבת זו, פרשת נצבים השבת שלפני ראש השנה, "אתם ניצבים היום, כולכם לפני ה' אלוקיכם", במדרש תנחומא, מה היום מאיר פעמים ומאפיל פעמים, אף אתם, כשאפילה לכם עתיד אני להאיר לכם אור עולם, ובזמן שאתם כולכם אגודה אחת, שנאמר "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום", כשהן אגודין מקבלים פני השכינה, "כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם".

לא תזדקקו לעבודת הכנה לקראת ראש השנה, באם יום תרועה יהיה לכם, מלשון רעות ואחווה, שאם תהיה ביניכם אהבה וחיבה, ותתאחדו כולכם, אז בוודאי תצאו זכאים בדין. כך בספר אור פני משה פרשת פינחס, ומביא מדבריו בדרכי נעם פרשת נצבים תשס"ח.

החתם סופר מביא בפרשת בחוקותי, תש"ף בחינה של לילית וס"מ, חושך, קושי, מטה מטה, תשפ"א- אשפת, "מאשפות ירים אביון וירים קרן לעמו" לפני 180 שנה ניבא ברוח הקודש על תקופתינו ,תחל שנה וברכותיה, המגיד רבי ברוך רוזנבלום שליט"א מביא, קרע-שטן, ופעמים הוי-ה, בגימטריא תשפ"א.

תהא השנה הבאה עלינו לטובה שנת שפע וברכה ורפואה כתיבה וחתימה טובה

החתם סופר בגילוי מדהים מלפני 180 שנה. צפו

הרב משה סופר (שרייבר) החתם סופר זקוצ"ל

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך