מסר לאולפן
צרור סגולות אדירות לראש השנה 2020
(צילום: Maria Burshtein/shutterstock)

ראש השנה

צרור סגולות אדירות לראש השנה

ליקטנו עבורכם סגולות נפלאות לראש השנה 2020, לזכות לשנה טובה ומבורכת; רכישת סכין חדשה, כוונה ב'איה' במוסף, פדיון נפש, תענית בערב החג, קניית מפטיר, קריאת תהילים, תענית דיבור. כל אלה ועוד מסוגלים להיכתב בספר חיים טובים, פרנסה טובה, ולמחילה וכפרה.

   
צרור סגולות אדירות לראש השנה 2020
(צילום: Maria Burshtein/shutterstock)
אא

– בראש השנה סגולה לאכול מהמצה שנאפתה בפסח לזיכרון לפני ה', כדי שיהיה למגן וצינה בעדנו להושיע משופטינו, וניזכר וניכתב בספר חיים טובים, עם כל ישראל אחינו, אמן.

ראש השנה – סגולה לפרנסה - יקנה לו כל אחד בערב ראש השנה סכין חדה וישחיזנו , והוא מסוגל לפרנסה על כל השנה.

– סגולה בראש השנה וביום כיפור לכוון בקדושת מוסף בתיבת 'איה' לבקש אחד מאלו שלושת הדברים: עושר, בנים צדיקים והשגת רוח הקודש, ואחר כך יאמר ה"יהי רצון". ובקדושת נעילה יבקש בתיבה איה על זכירה בתורה, כפי שכתוב בספרי המקובלים.

– ערב ראש השנה: טוב לעשות פדיון נפש להפריש סכום של 10 ש"ח לכל נפש ולעשות עליו את הפדיון.
ונהגו לעשות גם פדיון נפש בערב יום כיפור ולשמור את הכסף של שני הפדיונות עד ערב סוכות – ולחלקם ולעניים, או לאנשים נזקקים, ומובטח לו שישלים שנתו בע"ה.

– בראש השנה שוקלים את כל מצוות ועבירות האדם ונקבע מה יהיה עם כל נשמה ונשמה והכל לפי מעשיה, זה זמן רחמים גדול בשמים, וצריך לעשות תשובה ולהתפלל בכוונה מאוד עמוקה וטהורה ולבקש מאבינו שבשמים שירחם עלינו ויבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות ובורא עולם באהבתו לעם ישראל, אב הרחמן שומע כל תפילה מעומק הלב, והוא ברחמיו יכפר לכלל ישראל.

– מומלץ לצום בערב ראש השנה מעלות השחר ועד הצהרים. מובא בספרים שהצום מוחק לנו שליש מעוונותינו, השליש השני של העוונות מתכפר לנו על ידי התשובה שאנו עושים בעשרת ימי תשובה והשליש השלישי מתכפר לנו על ידי יום הכיפורים.

– רצוי להרבות בצדקה.

– טוב לומר מזמור כד' בתהילים – -"מזמור לדוד" –

– ראוי מאוד לסיים במהלך ראש השנה, פעמיים את כל ספר התהילים, כי בו 150 פרקים, ופעמיים עולה 300 כמנין "כפר".

– טוב לעשות תענית דבור בראש השנה כדי לסגור את הפיות של המקטרגים שרוצים לקטרג ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם "למטה האדם שותק, גם אתם שותקים".

– רצוי לקום מוקדם בבוקר קודם עלות השחר, ולהשתדל לא לישון לכל הפחות עד חצות, מאחר ובזוהר הק' כתוב שמי שישן בר"ה, מזלו ידעך כל השנה ח"ו.

– להקפיד להיות בשמחה ויראה, ובשום פנים ואופן לא לכעוס, שכמעשינו והנהגותינו בר"ה, כך יהיה עמנו כל השנה. 

– נוהגים להפריש חלה ולעשות חלות עגולות לכל הסעודות.

– בערב ראש השנה נוהגים לקיים התרת נדרים וקללות.

– ביום השני של ראש השנה קוראים את פרשת העקדה פעמיים, כדי לעורר זכות אבות על מנת שהקדוש ברוך הוא יזכור את אברהם אבינו בשעה שהסכים לעקוד את בנו יצחק.

– החתם סופר כותב שמי שיכול לקנות את מפטיר של ראש השנה תשרה עליו רוח שכינה לכל השנה.

- קניית מפטיר יום ראשון של ר"ה, שקוראים "וה' פקד את שרה", מסוגל מאוד לזרע קודש של קיימא.

סגולות ליל ראש השנה. צפו

(צילום: Maria Burshtein/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך