מסר לאולפן
סגולת השבת הקרובה: "השבת האחרונה של השנה"
(צילום: Liron-Afuta/shutterstock)

לקראת שבת

סגולת השבת הקרובה: "השבת האחרונה של השנה"

השבת הקרובה היא השבת האחרונה של השנה. למה חשוב כל כך להקפיד בשמירת השבת הקרובה? מה יש בסגולת שמירתה כדי להיטיב עמנו בשנה הבאה עלינו לטובה? ואיך זה קשור לר"ה שיחול בשבת הבאה?

   
סגולת השבת הקרובה: "השבת האחרונה של השנה"
(צילום: Liron-Afuta/shutterstock)
אא

ידועים דברי רבותינו ש"הכל הולך אחר החיתום". גם אם לא הקפדנו ודקדקנו בשמירת השבת במשך השנה, לפני הקב"ה ביום הדין תוצג השבת האחרונה, איך אותה שמרנו. בפרט שרבינו האר"י ז"ל כותב, כי בכל יום מהשבוע האחרון של השנה, יש בכוחו לתקן את אותו היום במשך השנה שחלפה, יום ראשון את כל ימי ראשון בשנה, יום שני את כל ימי שני, וכך הלאה.

אם כן, בכח שמירת השבת הקרובה כהלכתה, ודקדוק בשאר המצוות ביום זה, אפשר לתקן את כל שבתות השנה.
אך מלבד כל זה, מעלה נוספת ואדירה מזדמנת לנו בשבת הקרובה, והיא נדירה לשנה זו, בה היום הראשון של ראש השנה חל בשבת, ולצערנו אין בו תקיעת שופר. רבי יהונתן אייבישיץ זיע"א כותב שהוא בדק לאורך כל ההיסטוריה, ובכל השנים שבהם חל ר"ה בשבת, היו אלה שנים לא טובות לעם ישראל, בר מינן.

וכל כך למה? מאחר ויש בכח תקיעת השופר לעורר רחמים מרובים על עם ישראל, ולגזור עלינו שנה טובה. בהיעדר שופר, אין לנו את התגברות הרחמים הזו.
אולם כתוב במדרש, שבאה השבת בטענה אל הקב"ה "מדוע אין לי בן זוג?", ליום ראשון יש את יום שני, לשלישי את רביעי, לחמישי את שישי, ורק אני בודדה. השיב לה הקב"ה: אף אני נותן לך בן זוג, וכנסת ישראל שמה, שנאמר "ושמרו בני ישראל את השבת".

כאשר ישראל משמרים את השבת, הרי שהיא רעיה נאמנה, מליצה עלינו יושר ומונעת מאיתנו כל פורענות. כאשר רבים מעם ישראל באים אל הקב"ה עם התחזקות בשמירת השבת, הרי שהיא תחליף לשופר, ובוודאי שיתגברו הרחמים על מידת הדין, ותיגזר על כל עם ישראל, שנה טובה ומבורכת.
"לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה".

רגע לפני השבת האחרונה. מה צריך לעשות? צפו

(צילום: Liron-Afuta/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך