מסר לאולפן
מה יעשה האדם שצרה מגיעה אליו? הרב חיים קנייבסקי משיב
(צילום: באדיבות המצלם)

יהדות

מה יעשה האדם שצרה מגיעה אליו? מרן שר התורה הרב חיים קנייבסקי משיב

במענה לאחד ממקורביו השיב מרן שר התורה כי "בוודאי שגם היום זה שייך, אבל השאלה היא מה זה ביטחון. צריך שיהיה ביטחון אמיתי".

   
מה יעשה האדם שצרה מגיעה אליו? הרב חיים קנייבסקי משיב
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

שאלה חשובה נשאל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי והתשובה אשר השיב מהווה יסוד חשוב באחד מיסודות היהדות. וכך נשאל:

דעת הגר"א מווילנא זצ"ל, כפי שמובא בספר אמרי נועם היא, כי מי שבוטח בהקב"ה בלב שלם שלא תבוא אליו הצרה, יכול להיות סמוך ורגוע שלא תקרה לו הצרה [מצינו דעות שונות בזה, יש שאומרים שהביטחון בה' שלא יקרה לו דבר מסוים לא מחייב שזה לא יקרה ואכמ"ל, אך עכ"פ זו היא דעת הגר"א].

ונשאל הגר"ח קנייבסקי, האם גם בדורנו – דור עני – ובאנשים פשוטים כמונו שייך עניין זה, או שרק בדורות שעברו היה אפשר להגיע לדרגה כזו של ביטחון בהקב"ה, שיכול להיות בטוח שלא יקרה לו הצרה.

והשיב הרב ואמר: בוודאי שגם היום זה שייך, אבל השאלה היא מה זה ביטחון. צריך שיהיה ביטחון אמיתי!

והוסיף מרן הרב קנייבסקי וביאר: ביטחון אמיתי, הפירוש הוא שבוטח בהקב"ה באופן מוחלט, ולא סומך על אף דבר אחר, ואף לא נבהל משום דבר! אפילו כשרואה שהצרה מגיעה אליו וכדומה, אינו נבהל מדבר וסומך ובוטח בהקב"ה בביטחון גמור!

הרב שניר גואטה - השם צועד איתך. צפו

(צילום: באדיבות המצלם)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך