מסר לאולפן
עצות וסגולות מהקדמונים לחודש אלול כהכנה לראש השנה: "המפתח לזכות ביום הדין"
(צילום: rawf8/shutterstock)

סגולות

עצות וסגולות מהקדמונים לחודש אלול כהכנה לראש השנה: "המפתח לזכות ביום הדין"

הרב מנחם וייס בעצות וסגולות לחודש אלול כהכנה לראש השנה על פי חז"ל: "וזה המפתח לזכות ביום הדין". מה צריך האדם לדעת בראש ובראשונה? "יהלום יקר בידך". מאמר שאסור לפספס לפני שמגיעים ליום הדין.

   
עצות וסגולות מהקדמונים לחודש אלול כהכנה לראש השנה: "המפתח לזכות ביום הדין"
(צילום: rawf8/shutterstock)
אא

כשניגש החסיד לרבו הנתיבות שלום זי"ע בחודש אלול לשאול בעצתו של הרבי ולקבל את ברכתו על ענין רפואי, אמר הרבי זי"ע מסלונים, קיבלתי על עצמי שבחודש אלול איני עושה שום פעולה והשתדלות בשום ענין, בלתי לה' לבדו אמונה וביטחון מוחלט, העבודה בחודש אלול והסגולה הגדולה שהאדם לא יעשה השתדלות מיוחדת בשום ענין שנצרך לו, רק לחזק האמונה והבטחון בהשם יתברך.

הקדמונים סידרו לומר את מזמור כ"ז בתהילים בכל חודש אלול, לדוד ה' אורי וישעי, מדוע? והרי היה יותר מתאים לומר בחודש אלול, מזמור נ"א בתהילים, "לך לבדך חטאתי והרע בעינך עשיתי, כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד", אנו אומרים בדווקא פסוקים של אמונה ובטחון, "אורי וישעי, ה' מעוז חיי ממי אפחד, אם תחנה עלי מחנה לא ירא ליבי, אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח, קוה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקווה אל ה'", הכל אמונה ובטחון ובדווקא בחודש אלול, עבודת חודש אלול היא לדעת שאנו תלויים רק בהשם יתברך, וזה המפתח לזכות ביום הדין.

בראש ובראשונה צריך האדם לדעת את ערכם של ימים אלו חודש אלול, לחוש את האני לדודי ודודי לי, הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע הנועם אלימלך, היה סגור בביתו ללא קבלת קהל מראש חודש אלול עד מוצאי יום הכיפורים, בשנה אחת אחד המקורבים ביותר לנועם אלימלך זי"ע, בנו חלה מאוד בימי אלול, והיה בדרכו לבקש ברכה מהרבי זי"ע,

בדרך לרבי פתאום הילד פנה לאביו בבקשה לתת צדקה לעני שעבר לידם, לאחר שנתן הצדקה החל הילד להרגיש טוב כבתחילה, שאל העני לאן פניכם מועדות, אמרו לו לרבי נועם אלימלך לבקש ברכת רפואה לילד, אמר העני והרי הילד בריא למה לגשת לנועם אלימלך, הוא לא מקבל קהל בימי אלול, והעני מנסה לשכנע אותם לבל ילכו להפריע להרבי זי"ע, אך הם התעקשו והבטיחו לתת 12 מטבעות זהב לנועם אלימלך פדיון נפש, כשנכנסו לרבי והניחו המטבעות אמר הנועם אלימלך, לאליהו הנביא נותנים מטבע אחד, ולאלימלך נותנים 12 מטבעות, והוסיף הנועם אלימלך משמים העדיפו להוריד את אליהו הנביא, והעיקר שלא להטריד אותי בחודש אלול.

היה דין תורה אצל הר' אליעזר ממיץ זי"ע יהודי קנה מגוי חבית מלאה בדיל, לאחר יום מכר אותו יהודי את החבית ליהודי אחר, הקונה השני מצא שקית כסף בתוך החבית וטען שקנה את החבית כולל, והמוכר טען בדיל מכרתי, את הכסף לא מכרתי, ופסק להלכה הר' אליעזר ממיץ, שהיות והמוכר לא ידע שהכסף מונח בחבית, אז לא זכה בהן, ולכן החבית עם הכסף שייכים לקונה השני.

ומביא המשפיע הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליט"א מכאן למדים שגם אם יש לך אוצר יקר ביד זה לא שלך, באם אתה לא מודע לזה, אלול יהלום יקר בידך, אבל אם אתה לא מודע לזה, אין לך כלום מהאלול, הוא אשר אמרנו בראש ובראשונה צריך האדם לדעת את ערכם של ימים אלו,

לפי הבני יששכר בצירופי האותיות הוי-ה של חודש אלול, הנוהגים לומר במוסף של ראש חודש, עולה מהפסוק "וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצוה הזאת, בתיקוני זוהר מובא, ואין צדקה אלא צלותא, פירוש תפילה, ומבאר כ"ק הרבי הדרכי נעם מסלונים שליט"א, שבחודש אלול נותן הקב"ה במתנה ליהודי את הכח של תפילה, שיוכל להתפלל כראוי, וזהו צדקה,

דהיינו שלא הרוויח זאת במעשיו, אלא הוא כמו צדקה שנותנים לעני, כך אפילו יהודי שקשה לו להתפלל כל השנה, יכול בחודש אלול להתפלל, כאשר אדם חוטא קשה לו להתפלל, כנאמר, "עוונותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, וחטאתכם הסתירו פנים מכם משמוע", שאדם יש לו מסתירים ומבדילים אינו יכול להתפלל כראוי, בספר עבודת ישראל מביא סימן לאדם שעוונותיו נמחלו לו, זה כאשר יכול להתפלל כראוי, זה סימן לאדם שהמסתירים והמבדילים נסתלקו ממנו, אבל בחודש אלול הקב"ה נותן מתנה לכל יהודי את כח התפילה בבחינת צדקה שה' נותן לנו, וכדברי הזוהר צדקה זו תפילה, 

מובא בשם האר"י ז"ל שבכל זמן מיוחד מתעורר שוב אותו הארה שהייתה בימים ההם, בימים אלו היה משה עומד בשמים ומתפלל לסלוח על חטא העגל, והימים האלו הם ימי רצון בתפילה, וכשם שמשה פעל אז בתפילה, כך לדורות עולם יכול יהודי לזכות בימי עת הרצון , נזכה בזה השנה לתחל שנה וברכותיה, לכתיבה וחתימה טובה, לקבל ברחמים וברצון את תפילותינו כי אתה שומע תפילת כל פה.

צרור עצות וסגולות מהגר"ח קנייבסקי לחודש אלול. צפו

(צילום: rawf8/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך