תרומות
`
הרב רפאל אביטן: חודש של ישועות גדולות לכל אדם
(צילום: tomertu/shutterstock)

לקראת שבת

הרב רפאל אביטן: חודש של ישועות גדולות לכל אדם

הרב רפאל אביטן במשל מחזק לקראת שבת קודש, פרשת כי תבוא: "ראוי לנו להתבונן היטב במשל הנפלא הזה בכדי לחזק את עצמנו". צריך וכדאי לנצל את הימים הללו: "בחודש זה יכול כל אדם לפעול בתפילתו ולזכות לישועות גדולות שבמהלך השנה קשה לו מאוד להגיע אליהם מפני עוונותיו".

   
הרב רפאל אביטן: חודש של ישועות גדולות לכל אדם
(צילום: tomertu/shutterstock)
אא

משל נפלא

נתאר לעצמנו איך היינו מגיבים אילו היינו שומעים את הסיפור הבא: באחת ממדינות אפריקה הרחוקה יושב לו ספון ומוסתר בתוך בונקר תת קרקעי רוצח בינלאומי שכל סוכנויות הביון באירופה מחפשות אחריו כבר שנים ארוכות. ערב אחד יוצא הפושע הזה ממקום מחבואו בכדי להשתתף בשמחה משפחתית. מיד זיהו מצלמות הלוויין את האיש, ומחדר הבקרה של הצבא יצאו הוראות מידיות לקבוצת החיילים שנמצאים בקירבת מקום המסתור של הרוצח,

שהנה הגיע העת לה חיכו כ"כ הרבה שנים ועליהם כעת פשוט לצאת מבסיסם לכיוון האירוע ולפגוע בפושע הגדול הזה. אך ראו זה פלא, כל חיילי הפלוגה ישנים שנת ישרים, וכמה שרק מתקשרים אליהם וקוראים להם בקשר שיתעוררו ויזדרזו להגיע למקום, אף חייל לא שומע, פשוט אין קול ואין עונה...

בינתיים האירוע הסתיים והפושע הנ"ל חזר למקום מסתורו שאף אחד אינו יודע היכן הוא. כעת ננסה לחשוב מה ירגישו בבוקר החיילים הנ"ל כשיגלו שהיתה להם הזדמנות פז לתפוס את הארכי רוצח שכבר שנים הם מחפשים אחריו, אך במקום לעשות זאת הם ישנו שינה עמוקה מאוד...

לחטוף כמה שיותר

ראוי לנו להתבונן היטב במשל הנפלא הזה בכדי לחזק את עצמנו, לפני שנכנסת שנה חדשה, לבקש ולהתחנן לפני השם יתברך שימחול לנו על עוונותינו הרבים ושיזכה אותנו מעתה על כל פנים ללכת בדרך הישר והרצוי מלפניו יתברך, וכמובן להרבות באמירת תהילים ובקשות פרטיות, על פרנסה זיווג שלום בית בריאות שמחה וכו'. שכעת בימי אלול הקדושים קודם ראש השנה שהוא יום הדין על כל העניינים הנ"ל יש עת רצון עצומה לקבלת התפילות שלנו. כמו שגילה לנו האר"י הקדוש זי"ע (סידור הארי ז"ל ר"ח אלול) "בחודש אלול מתגלות יג מדות הרחמים".

כלומר שבחודש זה יכול כל אדם לפעול בתפילתו ולזכות לישועות גדולות שבמהלך השנה קשה לו מאוד להגיע אליהם מפני עוונותיו המכסים על השפע וגורמים לו להתעכב ר"ל. אך כעת בחודש אלול נפתחים שערי רחמים וכל מי שרק רוצה ומשתוקק להיכנס מקבלים אותו. כדברי הרה"ק החידושי הרי"ם זי"ע (ליקוטי הרי"ם אלול) "אני לדודי ודודי לי. פירושו אשר כל כמה שמשתוקק האדם להתקרב אל הקב"ה בימי אלול כן גורם תשוקה בשמים לקרב את האדם".

המלך בדרך חזרה לארמון...

ידוע לכולם משלו של הרה"ק בעל התניא זי"ע (ליקוטי תורה ראה) על המלך שנמצא בחודש אלול בשדה. אך ראוי גם להתבונן בהמשך המשל "ואז רשאין כל מי שרוצה לצאת ולהקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם". כלומר השם יתברך נוהג עמנו לפנים משורת הדין ויורד כביכול עד למקומנו הנמוך, בכדי שנוכל להתקרב אליו ולבקש ממנו את כל הצטרכויותינו הגשמיות והרוחניות.

ולא רק זו אלא גם מגלה לנו בעל התניא זי"ע שהקב"ה מקבל את כולם בסבר פנים יפות. דהיינו כל תפילה כל בקשה כל רצון טוב של יהודי שבמשך השנה יש דין בשמיים אם הוא ראוי בכלל שתתקבל תפילתו, אך כעת בימי אלול הקדושים השם יתברך מראה פנים שוחקות לכולם, וכביכול מבקש מאיתנו: "בניי ובנותיי אני מחכה לתפילותיכם ירדתי אליכם אני נמצא ביניכם בואו תנצלו את הזמן היקר של חדש אלול לפני שאני חוזר לארמון מלכותי בראש השנה ובימים הנוראים ואז כבר יהיה קשה מאוד להיכנס אליי ולקבל שפע גדול מאוצרותיי...

להסתכל רק קדימה!

חשוב לזכור שגם אם עד עתה לא זכינו להתעורר ולהרבות בתפילה כמו שצריך להרבות בחודש אלול. אסור להתייאש חלילה אלא אדרבה עלינו לנצל את השבוע האחרון של שנת תשע"ח על הצד הטוב ביותר ולהשתדל מעתה על כל פנים להתחזק בעבודת השם בלימוד התורה ובקיום המצוות. כי יש כלל גדול שגילו לנו חז"ל (מסכת ברכות יב) הכל הולך אחר החיתום. ממילא מובן שאם בשבוע האחרון של השנה שהוא כולל את כל השנה.

אדם יחזק את עצמו יכול לתקן הכל. כמו שאומר הרה"ק בעל הבית אברהם מסלונים זי"ע (פרשת נצבים) "גם אם עברו ימי אלול עד עכשיו ועדיין לא הוסיף בהם כלום, ישתדל לכל הפחות שאלו הימים האחרונים של השנה לא יעברו לריק ובזה זוכה לתקן הכל ולהיות קדוש".

לכן אשרי מי שלוקח את עצמו בידיים החל מהשבת הזו ומרבה בתפילות ובתחנונים להקב"ה שיקבל אותו ויעזור לו ויתן לו שנה טובה ומתוקה וישפיע לו פרנסה בהרחבה ובריאות איתנה והצלחה בלימוד התורה וכו'. הכל כאשר לכל יבקש מהשם יתברך שכמו שלמדנו רק מחכה לנו שנתפלל לפניו ונבקש את עזרתו.

זה לעומת זה עשה אלקים...

אך אסור לשכוח שגם היצר הרע יודע את גודל מעלת התפילה, ובפרט תפילות של חודש אלול שבוקעות רקיעים וממשיכות רחמים. לכן הוא מנסה בכל כוחו למנוע את האדם מלהתפלל ומנסה לדחות אותו מיום ליום ומשבוע לשבוע וכו'.

כמו שאומר הרה"ק בעל המאור ושמש זי"ע (פרשת כי תצא) "ידעו בני עמנו כי עיקר מלחמת היצר היא על התפילה. כי גם אם ירבה האדם לעסוק בתורה ומצוות ולגמול חסדים על כל זה לא ישים היצר את כל תוקף מלחמתו כי בזה הוא מוכנע יותר משאר כל העבודות".

אשר על כן כעת בעומדנו בימים האחרונים של שנת תשע"ח זהו הזמן המובחר להתחזק ולהתעלות בעבודת השם יתברך. כי אם לא עכשיו אימתי..?
יזכה אותנו הקב"ה להרבות בתפילות ובתחנונים עדי נזכה לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

הרב רפאל אביטן: סגולות מגדולי המקובלים למציאת חן. צפו

(צילום: tomertu/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך