תרומות
`
הרב מנחם וייס: המפתח להצלחה אושר ושפע
(צילום: zffoto/shutterstock)

לקראת שבת

הרב מנחם וייס: המפתח להצלחה אושר ושפע

לקראת סיום השנה, אנו קוראים בפרשת "כי תבוא" את התוכחה, כמאמר חז"ל תכלה שנה וקללותיה, והשנה שבעתיים, עיני עם ישראל נשואים לאבינו שבשמים תחל שנה וברכותיה ורפואותיה, מנע מגיפה מנחלתך, ותעצר המגיפה, הכרת הטוב.

   
הרב מנחם וייס: המפתח להצלחה אושר ושפע
(צילום: zffoto/shutterstock)
אא

פרשתינו אחת שלפני השבת האחרונה, מלמדת אותנו את אחת היסודות והסגולות שבבריאה, הכרת הטוב, תודה להשם, יום יום, שעה שעה, מצות ביכורים "ולקחת מראשית כל פרי האדמה", במדרש "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ", ולקחת מראשית, אין העולם מתקיים אלא בשביל מצוות ביכורים, שנאמר "מראשית – בראשית, בשביל מראשית", מדהים. העולם מתקיים על מצוות ביכורים הכרת הטוב, תודה להשם.

במשנה מסכת ביכורים, כיצד מעלים הביכורים לירושלים, שור הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב ועטרת של זית בראשו, החליל מכה בפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים, וכו' וכו' טקס מורכב עם הרבה רעש מסביב, על מה ולמה? בשביל אשכול ענבים אחד, מעט תאנים מעט רמונים, מבאר האלשיך הקדוש, וכאשר יראה האדם את עצמו שוכן בארץ זבת חלב ודבש, תחת גפנו ותחת תאנתו, וברשותו בתים מלאים כל טוב, יאמר, "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה",

לכן ציווה ה' יתברך לעשות את כל הכבוד והתהילה, לענבים ולרימון הביכורים, למען יורו, כי אינם כפויי טובה, אלא מכירים כי הכל שלו יתברך, ואז נותן להם את כל השאר במתנה, למה הדבר דומה לעשיר שיש לו כרם, ויורד בו אריס לעבדו ולשמרו, בראות האריס תאנה שביכרה ואשכול ענבים שבשל, ישימם בכלי טהור, ויוליכם אל האדון בעל הכרם, ויאמר לו ראה נא את בירכת כרמך אשר עבדתיך בו, כי ממך הכול ולא העזתי לאכול ממנו עד אשר אציג לפניך את ראשית פריו, בראות העשיר כי גדול דרך ארץ של האריס, יאמר לו, יהי לך כל השאר, ברכה גדולה האדם משפיע על עצמו בהכרת הטוב,

גם בדברים שבין האדם למקום, גם בדברים שבין האדם לאשתו, גם בדברים שבין האדם לחבירו, גם בדברים שבין הרב לתלמידו, בהשל"ה הקדוש מביא כך, על כל טובה או הצלחה שמשפיע עליו קונו מחויב האדם להלל להודות, על שהשם הכין לו הדבר ברב רחמיו וחסדיו, בספר יסוד ושורש העבודה מביא וכך כותב בצוואה שהשאיר, כמה פעמים ביום הייתי נותן  הודאה לה' יתברך על גודל הטובה שעשה לי, על חדר הלימוד שנתן לי, על הבית שנתן לי, ומוסיף בברכת שעשה לי כל צורכי מידי יום ביומו, הייתי נותן שבח והודיה להשם, וממשיך ותיזהרו בני ובנותי בזה מאוד.

זכיתי שהרבי שליט"א מסלונים הגיע לסעודת שבע ברכות שחבר טוב עשה לי, אז הרבי שימש כראש הישיבה, ולא היה נוהג להשתתף בשבע ברכות של תלמידי הישיבה, לאחר סעודת שבע הברכות שערכה שעתים והרבי שליט"א ורעייתו הרבנית ע"ה השתתפו כל הזמן, שאלתי את הרבי במה זכיתי? ענה לי הרבי הכרת הטוב לחבר שלך שערך את השבע ברכות, הוא הזמין אותי, בעבר היה נוהג להסיע אותי טרמפ למספר מקומות, ואני מכיר לו טובה בזה שחסך לי זמן שלא נסעתי באוטובוסים, והוסיף לי הרבי שליט"א, התחתנת לפני מספר ימים דע לך, יסוד היסודות שבנישואין זה הכרת הטוב הדדי בין בני הזוג, ערובה לאושר ולשלום בית נצחי. 

שניים עמדו בשער להיכנס לפגישה אצל המלך, הראשון הצליח להיכנס לארמון, השני לא, לשאלת הראשון את השני האיך הצלחת? שאל אותו השני מה אמרת לשומר? אמר לו שיש לי בקשה וענין אצל המלך, אמר לו ואני אמרתי לשומר שיש לי לומר למלך תודה והכרת הטוב על מלכותו, "בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה" שערי שמים בוקעים באמצעות תודה, בבואינו בימים אלו להרבות זכויות לקראת ראש השנה, נזכור ונדע תודה להשם, הכרת הטוב זה השער לה' צדיקים יבואו בו, פיתחו לי שערי צדק, האיך, אומר דוד המלך, אבוא בם אודה י-ה, שבאים להודות נפתחים כל השערים.

דקה מפרשת כי תבוא. צפו

(צילום: zffoto/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך